Σταχυολογόντας απόψεις για τον "Καλλικράτη".

map_greece_143_E53T34.gif
Η διοικητική μεταρρύθμιση είναι αναγκαία. Τα υπάρχοντα σχήματα δεν ανταποκρίνονται στις σύνθετες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Ο "Καποδίστριας Ι" πρέπει να βελτιωθεί και να ολοκληρωθεί. Πριν ξεκινήσει, λοιπόν, η νέα φάση της μεταρρύθμισης, χρειάζεται στοιχειώδης απολογισμός για την πρώτη φάση. Δεν επιβεβαιώθηκαν οι κραυγές που διήγειραν τον τοπικισμό, σύμφωνα με τις οποίες θα ερημώσει η ζωή στην περιφέρεια. Ένα σωστό μέτρο, όμως, όπως αυτό της συνένωσης των δήμων και κοινοτήτων, κινδυνεύει σήμερα από την οικονομική εγκατάλειψη εκ μέρους του κράτους.
Τώρα η κυβέρνηση σχεδιάζει, με τον ευφάνταστο τίτλο "Καλλικράτης", κατάργηση των νομαρχιών και ίδρυση των αιρετών περιφερειών. Πριν ξεκινήσει και πάλι ανάποδα η συζήτηση, δηλαδή γύρω από τα εδαφικά όρια των περιφερειών και των υπό συνένωση νέων δήμων, είναι αναγκαίο η δημόσια διαβούλευση να επικεντρωθεί στα μείζονα: ποιες αρμοδιότητες και με βάση ποιους πόρους μεταφέρονται από τη δημόσια διοίκηση στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Η εποχή δεν επιτρέπει εφησυχασμό και ευκολόπιστες κριτικές. Ολόκληρη η δημόσια ζωή κινείται γύρω από τις ασφυκτικές πολιτικές περιορισμού των δημοσιονομικών. Αν η κυβέρνηση διαβλέπει στην πρόταση με τον "Καλλικράτη" μιαν ευκαιρία να περιορίσει το Δημόσιο τις υποχρεώσεις του για κοινωνικές παροχές και να σπρώξει στην αυτοδιοίκηση κρίσιμες λειτουργίες για τη ζωή του πολίτη, όπως είναι η κοινωνική μέριμνα, η υγεία, η παιδεία, οι συγκοινωνίες και πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος, τότε θα δυσφημήσει εξ αρχής τη διοικητική μεταρρύθμιση και θα μεταβάλει την Περιφέρεια σε μια καρικατούρα κεντρικής διοίκησης, όμηρο στις νεοφιλελεύθερες επιλογές.
Η συζήτηση για τον "Καλλικράτη"  προϋποθέτει δεσμεύσεις για την προικοδότηση των νέων θεσμών. Βεβαίως και μπορούν να εξοικονομηθούν πόροι από τις συνενώσεις, αλλά ακόμη κι αυτοί δεν είναι αρκετοί, υπολείπονται κατά πολύ από τα αναγκαία κονδύλια για την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης. Δεν είναι δυνατόν η εκάστοτε κυβέρνηση να αναγνωρίζει τα παρακρατηθέντα έσοδα από την τοπική αυτοδιοίκηση, να μην δεσμεύεται για την απόδοσή τους και να ετοιμάζεται να επιβαρύνει τους ήδη ετοιμόρροπους προϋπολογισμούς των δήμων και των νομαρχιών με επιπλέον αρμοδιότητες.
Σοβαρές ενστάσεις έως αντιρρήσεις για το σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης "Καλλικράτης", που ανακοίνωσε την Κυριακή η κυβέρνηση, διατυπώνονται σε αυτοδιοικητικό και πολιτικό επίπεδο, ακόμη και από στελέχη της κυβερνητικής παράταξης. Οι ενστάσεις αφορούν πρωτίστως τις αρμοδιότητες, τους πόρους και τη νέα δομή της διοίκησης, ενώ εντός της κυβέρνησης αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός για τον ρόλο του βουλευτή, ακόμη και του υπουργού, την επόμενη ημέρα, καθώς εκφράζονται φόβοι υποβάθμισής του έναντι των νέων δημάρχων και, ιδιαίτερα, των νέων περιφερειαρχών.
Δεν είναι ζήτημα διοικητικό και οργανωτικό, αλλά  με αυτό το μέτρο επιχειρείται η ισχυροποίηση του κράτους. Διαμορφώνονται συγκεντρωτικοί, κρατικοί, τοπικοί μηχανισμοί οι οποίοι απαλλάσσουν το κράτος από όποια ευθύνη έχει για την Παιδεία, για την Υγεία, για τις υποδομές για τις κοινωνικές υπηρεσίες".
Η πρόταση της κυβέρνησης για το σχέδιο 'Καλλικράτης' δεν εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την αυτοδιοίκηση, δεν μεταφέρει ουσιαστικές αρμοδιότητες σ' αυτήν και αναπαράγει με έναν άλλον τρόπο το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης" Παράλληλα "το αίτημα για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του κράτους, με διοικητική αποκέντρωση, με ανακατανομή πόρων και εξουσιών υπέρ των αυτοδιοικητικών θεσμών παραμένει επίκαιρο".