Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κόρφου και Φίλων

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να κάνω μια συζήτηση "εφ όλης της ύλης"
με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων
Κόρφου & φίλων, όπου διαπιστώσαμε την κοινή αντίληψη για τα τοπικά
προβλήματα του Κόρφου, μεταξύ των οποίων και ίσως κορυφαίο, αυτό
των ιχθυοτροφείων.Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΕΑΚ είχε πρωτοστατήσει στην
κινητοποίηση της 27-1-2008 κατά της δημιουργίας νέων ιχθυοτροφικών
μονάδων, ενώ έχει κάνει προσφυγή, μαζί με το τοπικό δημοτικό συμβούλιο,
στο ΣτΕ,για την ακύρωση της σχετικής "άδειας".
Σκοποί του Συλλόγου, οπως αναφέρονται στο καταστατικό του είναι:
1.Η προστασια της θαλάσσιας περιοχής, των ακτών και παραλιών της περιοχής Κόρφου του Δήμου Σολυγείας στον Σαρωνικό κόλπο, σε εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας της ιχθυοπαραγωγής.
2.Η πρόληψη και προστασία της θαλάσσιας περιοχής και των ακτών, από την ρύπανση, με τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν πλησίον των θαλασσίων περιοχών αυτού.
3.Η μέριμνα για την εφαρμογή των προστατευτικών μέτρων αυξήσεως της ιχθυοπαραγωγής κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Η γενικότερη μέριμνα για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής Κόρφου του Δήμου Σολυγείας( των πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων, της λαϊκής παράδοσης και εθίμων του τόπου).
5. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου,(είτε διαμένουν στον Κόρφο, είτε σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, είτε διαμένουν μόνιμα η κατάγονται από την αλλοδαπή),με την ανάπτυξη στενής συνεργασίας, πνεύματος αλληλεγγύης και ευγενούς άμιλλας, η ενημέρωση και δραστηριοποίηση τους στην προστασία των νομίμων δικαιωμάτων των μελών,και στην διεκδίκηση λύσεως των τοπικών προβλημάτων.
seak1.jpg
Ο πρόεδρος του Συλλόγου,Αθανάσιος Βλαχοδημητρόπουλος
και ο γ. γραμματέας Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος
katast.jpg