ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ(Β.Ε.09)

ΔΗΜΟΣ ΕΓΓ/ΝΟΙ ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΟΙΚ
ΑΣΣΟΥ 6196 2111 1489 147 245 199 81
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 29419 10610 7469 910 1266 879 616
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 4710 1603 1528 105 194 96 70
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 3181 1000 989 35 107 53 22
ΤΕΝΕΑΣ 5207 1970 1627 101 149 86 45
συνολα 48713 17294 13102 1298 1961 1313 834