ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανεξάρτητα αν διαφωνεί η συµφωνεί κανείς µε τον «Καλλικράτη», αυτός με μικρές 
μόνο αλλαγές από το αρχικό σχέδιο αύριο απ΄ότι φαίνεται θα είναι
νόµος του κράτους και θα διέπει πλέον τον θεσµό της αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού.
Ένας νόµος που ανακατεύει την τράπουλα Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηµιουργώντας ένα
νέο περιβάλλον άγνωστο και ανεξερεύνητο στην ολότητα του, ειδικά στους
συνενωµένους δήµους των 5, 7, 10,ακόµα και 15 πρώην δήµων και κοινοτήτων.
Η νέα πραγµατικότητα δηµιουργεί άγχος στους νυν εκλεγµένους δηµοτικούς
παράγοντες και τις υπάρχουσες δηµοτικές παρατάξεις, γιατί βρίσκονται µπροστά σε
ένα νέο γι αυτούς τοπίο, νέας γεωγραφικής έκτασης και προβληµάτων.
Το κείµενο αυτό, αποσκοπεί στο να προσεγγίσει και να εµβαθύνει λίγο στην νέα
πραγµατικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) µε τον νόµο “Καλλικράτη».
Πέρα και πάνω από κάθε είδους ιδιοτέλειες, επιµονές και σκοπιµότητες, όσο
µπορούµε πιο αντικειµενικά θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε κάποιες πλευρές
του θέµατος και να διερευνήσουµε το νέο τοπίο που διαµορφώνεται από την σκοπιά
των πολιτών , να δούµε τις νέες δυνατότητες που δίνει ο νόµος και να προτείνουµε
κάποια πράγµατα προς όφελος των πολιτών , και το γενικό καλό αυτού του τόπου.
Γιατί προέχει αυτές τις δύσκολες ώρες να δοθεί στους δοκιµαζόµενους απ την
οικονοµική κρίση, πολίτες, µια αισιόδοξη νότα, ένας φάρος που θα εκπέµψει πάλι την
ελπίδα, το όραµα για µια καλύτερη ζωή.
Εκ των πραγµάτων για την Κόρινθο, όπως και για τους άλλους συνενωµένους δήµους,
δηµιουργείται για τους πολίτες µια νέα πραγµατικότητα. Τα µέχρι τώρα γνωστά σε
αυτούς «σύνορα» του Δήµου τους αλλάζουν, διευρύνονται. Νέες πόλεις, νέα χωριά,
νέες παραλίες, δάση, καλλιέργειες και ασχολίες έρχονται να προστεθούν στον «δικό
τους Δήµο».
Όλη αυτή η αλλαγή, το άγνωστο νέο τοπίο η νέα πραγµατικότητα, είναι φυσικό να
δηµιουργεί άγχος, φόβο και αµηχανία στους πολίτες. Τι επιπτώσεις θα φέρει αυτή η
αλλαγή στον εαυτό του, στην οικογένεια του, στο συγγενικό και φιλικό του
περιβάλλον, στο χωριό και την πόλη του; Θα είναι προς όφελος η εις βάρος του; Θα
λυθούν καλύτερα τα τοπικά προβλήµατα η θα διαιωνιστεί πλέον η λύση τους;
Ο κάθε πολίτης αναζητώντας τα θετικά και αρνητικά αυτής της συνένωσης, θα βάλει
στην ζυγαριά της σκέψης του, τα πραγµατικά η πλασµατικά δεδοµένα που θα
διαβάσει, θα ακούσει, θα του µεταφέρουν και θα βγάλει τα δικά του συµπεράσµατα,
που όµως θα πρέπει να δοκιµαστούν στην πράξη και στη διάρκεια του χρόνου. Γιατί
όλα τα περί του Καλλικράτη, ……νέων µεταρρυθµιστικών µέτρων που θα δώσουν
ώθηση στο θεσµό της Τ.Α. θα εξοικονοµήσουν χρήµατα για την εθνική οικονοµία, θα
οργανώσουν και νοικοκυρέψουν τους δήµους,…… είναι µόνο θεωρία και ευσεβείς
πόθοι που µένουν να δοκιµαστούν στην ζωή.
Οι προϋποθέσεις πάντως και τα πραγµατικά δεδοµένα που προϋπήρξαν του νέου
Νόµου, ο αυταρχικός, απόλυτος και µονοκοµµατικός καθορισµός των ορίων των νέων
Δήµων, χωρίς καν να ρωτηθούν και να παρθεί υπ όψιν, η τοποθέτηση των τοπικών
κοινωνιών, οι επιπλέον αρµοδιότητες χωρίς την αντίστοιχη οικονοµική στήριξη στην
ήδη αποπνικτική οικονοµική ατµόσφαιρα που υπάρχει στη Τ.Α., ο δηµαρχοκεντρικός
προσανατολισµός και το εκλογικό σύστηµα που δεν βοηθά στην ανάδειξη νέων
αυτοδιοικητικών δυνάµεων , δεν είναι αισιόδοξα σηµάδια για µια θετική πορεία.
Έτσι τον ερχόµενο Νοέµβρη οι πολίτες θα κλιθούν να εκλέξουν τις νέες
αυτοδιοικητικές τους αρχές , το Δηµοτικό και Κοινοτικό τους συµβούλιο, και βέβαια
τον Δήµαρχο.
Η άποψη µας είναι ότι οι πολίτες έχουν χρέος (κύρια προς τον εαυτό τους), πολύ
περισσότερο σήµερα και υπό αυτή την συγκυρία, να ξεφύγουν απ την γνώριµη
πεπατηµένη και αρνητικά δοκιµασµένη λογική των κλασικών κοµµατικών
σχηµατισµών και παρατάξεων, που µεταφέρουν όλη την παθογένεια των κοµµάτων
τους στην αυτοδιοίκηση. Σήµερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι αναγκαίο να
ξεπηδήσει η λαϊκή αυτενέργεια, ζωντάνια, πρωτοβουλία, αυτοεπίγνωση και
αυτοοργάνωση σε ανεξάρτητους αυτοδιοικητικους συνδυασµούς και κινήσεις
πολιτών. Σε αυτήν την προσπάθεια δεν µπορούν να υπάρξουν Κοµµατικά χρίσµατα,
ιδεολογικές αγκυλώσεις και πολιτικοί αποκλεισµοί. Σε αυτή την προσπάθεια χωρούν
όλοι οι τίµιοι πολίτες ανεξάρτητα από κοµµατική η πολιτική τους τοποθέτηση και
ψήφο στις βουλευτικές εκλογές. Όλοι οι πολίτες που θεωρούν ότι προέχει το γενικό
καλό και βλέπουν σε αυτό το όφελος και για τον εαυτό τους. Όλοι οι πολίτες που δεν
περιµένουν τους άλλους να κάνουν αυτό που οι ίδιοι θα έπρεπε να είχαν κάνει. Όλοι
οι κουρασµένοι από τα µεγάλα λόγια και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις πολίτες που
αναζητούν, τον γνήσιο, τον τίµιο, τον προσγειωμένο, τον υπεύθυνο, και ρεαλιστικό
πολιτικό λόγο. Όλοι οι αηδιασµένοι απ τα υπαρκτά οικονοµικά σκάνδαλα, τις
καταχρήσεις ,τις ρεµούλες, τα ρουσφέτια, τους παραγοντισµούς, την κακοδιαχείριση
τις προσωπικές επιλογές και την οικογενειοκρατία που χρόνια τώρα ταλανίζουν τον
θεσµό της αυτοδιοίκησης. Όλοι όσοι πιστεύουν πως η σχέση µε τους πολίτες δεν
πρέπει σε καµία περίπτωση να στηρίζεται στην προσωπική συνδιαλλαγή, στο
προσωπικό δούναι και λαβείν, στις προσωπικές υποσχέσεις και ατοµικές λύσεις, αλλά
σε µια σχέση µε τους πολίτες αλληλοσεβασµού, εκτίµησης , αλληλεγγύης ,γνώσης
των προβληµάτων και διάθεση για µαζική, συλλογική, αγωνιστική διεκδίκηση και
λύση.
Η συµβολή όλων µας, ανάλογα µε τις δυνάµεις και δυνατότητες του καθενός, σε µια
τέτοια λογική και προσπάθεια, πρέπει να γίνει κυρίαρχη, σαν αντίδραση και θετική
διέξοδος από τη µιζέρια την εξαθλίωση και την ποδηγέτηση του φρονήµατος µας από
τα γνωστά «κέντρα» εξουσίας, τους κοµµατικούς η κυβερνητικούς µηχανισµούς και
τους ισχυρούς οικονοµικούς παράγοντες.