(Απο18 Ιουνίου 2010) στην Σολυγεία επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καμία μεγάλη αλλαγή δεν γίνεται αυτόματα. Πάντα υπάρχει μία περίοδος προσαρμογής και εξοικείωσης με τις νέες συνθήκες που πολλές φορές μας χρησιμεύει στο να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε τα εκάστοτε οφέλη.  
Στην περίπτωση της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης, η περίοδος αυτή ονομάζεται «ψηφιακή μετάβαση».

Έτσι ονομάζουμε λοιπόν το μεσοδιάστημα στο οποίο θα υπάρξει παράλληλη λήψη αναλογικού και ψηφιακού σήματος ούτως ώστε να προσαρμοστούμε όλοι στη νέα ψηφιακή εποχή.Είναι μια σημαντική περίοδος στην οποία θα είναι εύκολο ο καθένας από εμάς να συγκρίνει εύκολα και άμεσα την εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού σήματος.Ένα διάστημα προσαρμογής που μας δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης για τη νέα τεχνολογία και εφοδιασμού του κατάλληλου αποκωδικοποιητή ή τηλεόρασης που να τον περιλαμβάνει.

Μετά το τέλος της περιόδου αυτής (τέλος του 2012), η εκπομπή αναλογικού σήματος θα τερματιστεί και θα υπάρχει μόνο ψηφιακό σήμα.
Τι πρέπει να κάνω 
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για να συνδέσω τον αποκωδικοποιητή στην τηλεόρασή μου είναι τα εξής:
1. Συνδέω το καλώδιο της κεραίας στην ειδική υποδοχή του αποκωδικοποιητή 
 
 
 2. Συνδέω με ένα ειδικό καλώδιο τύπου α) SCART, β) RCA ή γ) HDMI τον αποκωδικοποιητή με την τηλεόρασή μου.
 α) Σύνδεση μέσω καλωδίου ειδικού τύπου SCART  β) Σύνδεση μέσω καλωδίου ειδικού τύπου RCAγ) Σύνδεση μέσω καλωδίων ειδικού τύπου HDMI

 
 
 

3. Βάζω τον αποκωδικοποιητή στην πρίζα 

4. Βρίσκω στην τηλεόραση την είσοδο που έχω συνδέσει τον αποκωδικοποιητή, χρησιμοποιώντας το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης.

5. Συντονίζω τον αποκωδικοποιητή χρησιμοποιώντας το τηλεκοντρόλ του και αφού έχω διαβάσει τις οδηγίες του.

6. Από εδώ και πέρα, αλλάζω τα κανάλια με το τηλεκοντρόλ του αποκωδικοποιητή. Το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης το χρησιμοποιώ μόνο για να ανοίγω την τηλεόραση και να αυξομειώνω τον ήχο.