Το στοίχημα στον «Καλλικράτη»....Το στοίχημα στον «Καλλικράτη» είναι το ραντεβού με τον πολίτη στο χωριό του, στη γειτονιά του, κοντά στο σπίτι του. Αν αυτό δεν συμβεί ο «Καλλικράτης» κινδυνεύει να μεταπέσει σε ένα χαώδες και απρόσωπο σύστημα που θα απειληθεί διπλά από τη γραφειοκρατία -για την αντιμετώπισή της άλλωστε δημιουργήθηκε.
Αναφέρουμε τους νέους θεσμούς με τους οποίους άμεσα, μετά την ψήφιση του «Καλλικράτη», θα έρθουν αντιμέτωποι οι πολίτες. Είναι θεσμοί που στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη εκπροσώπησή του με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο. Ανήκει και στους πολίτες η ευθύνη να αξιοποιήσουν αυτούς τους θεσμούς και να τους «εκμεταλλευτούν». Με την καλή έννοια...
- Πρώτο και σημαντικό, και πάλι τα ΚΕΠ:
1.200 περίπου ΚΕΠ που θα δημιουργηθούν, μαζί με τα 1.000 ήδη υπάρχοντα, θα αποτελούν τον πρώτο πυρήνα εξυπηρέτησης των δημοτών όπου κι αν αυτοί βρίσκονται και κυρίως σε απομακρυσμένους ορεινούς και νησιωτικούς οικισμούς. Τα δημοτικά ΚΕΠ δεν αρκεί να ιδρυθούν, πρέπει και να εκσυγχρονιστούν. Ετσι στους σχεδιασμούς υφίσταται η ονομασία δημοτικά e-ΚΕΠ, που σημαίνει ότι ο θεσμός προχωρά με τη χρήση της πληροφορικής και τη συμβολή ικανών υπαλλήλων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του δημότη.Τα e-ΚΕΠ βρίσκονται σε κάθε γειτονιά ή χωριό ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού κι εκεί παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες της δημοτικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Πολίτες και επιχειρήσεις θα έχουν ένα σημείο αναφοράς για τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες και δεν θα χρειάζεται να υποβάλουν χαρτιά και αιτήματα σε διαφορετικά καταστήματα που εκπροσωπούν το κράτος. Ο στόχος στον «Καλλικράτη» είναι η άσκηση κάθε αρμοδιότητας να γίνεται σε ένα επίπεδο χωρίς την πολυδιάσπασή της ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται σε ένα σημείο για να μειωθεί και η ταλαιπωρία και οι χρόνοι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τις υπηρεσίες.
- Κάρτα δημότη
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην υπηρεσία του πολίτη. Στον «Καλλικράτη» εισάγεται η έξυπνη «κάρτα του δημότη», που θα είναι και η επίσημη δοκιμή για τη δημιουργία στη συνέχεια της κάρτας του πολίτη. Με αυτήν περνούν οι δήμοι στην αυτόματη εξυπηρέτηση, για παράδειγμα για έκδοση πιστοποιητικών και άλλων χαρτιών οικογενειακής κατάστασης κ.τ.λ. Μια δεύτερη χρησιμότητα είναι η συμμετοχή του πολίτη μέσω αυτής της κάρτας σε δημοκρατικές διαδικασίες όπως τοπικά δημοψηφίσματα για τοπικά ζητήματα, πάνελ κ.ά.
- Διοικητική βοήθεια στο σπίτι
Είναι μια υπηρεσία που αποτελεί αυτοτελές γραφείο το οποίο υπάγεται απευθείας στον δήμαρχο, με στόχο να παρέχεται βοήθεια στο σπίτι σε άτομα που έχουν αντικειμενική δυσκολία προσβασιμότητας σε ΚΕΠ ή άλλες υπηρεσίες του δήμου όπως είναι οι υπερήλικες και άτομα με ειδικές ανάγκες. Μέχρι τώρα αυτοί οι δημότες πρέπει να βρουν έναν άλλο άνθρωπο να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του με επικυρωμένα πληρεξούσια που συχνά δημιουργούν προβλήματα στους ίδιους και τις οικογένειές τους.
- Επιτροπή διαβούλευσης
Στους δήμους και τις περιφέρειες συγκροτείται Επιτροπή Διαβούλευσης, που είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο στο οποίο συμμετέχουν τοπικά επιμελητήρια και εκπρόσωποι σημαντικών επιχειρηματικών κλάδων του δήμου ή της περιφέρειας και απλοί πολίτες. Ο στόχος είναι να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή του πολίτη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της περιοχής του και να υπάρξει γόνιμος διάλογος και προβληματισμός για τα σημαντικά ζητήματα του δήμου.
- Γενικές συνελεύσεις
Στις τοπικές κοινότητες που έχουν έως 2.000 κατοίκους καλούνται οι πολίτες μαζί με τους φορείς της τοπικής κοινότητας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο σε συνέλευση. Εκεί κατατίθενται από τα αρμόδια όργανα αλλά και από τους πολίτες προτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν και κυρίως αναφέρεται μέσα από ιεράρχηση ποιες είναι οι προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη. Ετσι υπάρχουν αποφάσεις σε πρώτο επίπεδο λειτουργίας της δημοκρατίας για:
- Τα έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή.
- Τις υπηρεσίες που πρέπει να δημιουργηθούν για την τουριστική ανάπτυξη και την προβολή της τοπικής κοινότητας.
- Την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο θέμα που θα προκύψει για την περιοχή.
Διαφάνεια στο Διαδίκτυο
Κάθε απόφαση σε όλα τα όργανα των δήμων και των Νομικών Προσώπων του είναι υποχρέωση των αρμοδίων να αναρτάται στο Διαδίκτυο. Αυτό είναι σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς πόσες αποφάσεις σήμερα δεν τυγχάνουν της ευρύτερης δημοσιότητας με αποτέλεσμα πολίτες να μην ενημερώνονται για το πού πηγαίνουν τα χρήματά τους ή να μη γνωρίζουν τίποτα για ειδήσεις που τους ενδιαφέρει να αξιοποιήσουν προσωπικά.
- Συμπαραστάτης δημότη και επιχειρήσεων
Ενας ακόμα «Καλλικράτειος θεσμός» με στόχο τη μείωση της κακοδιοίκησης, την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της περιοχής. Σε κάθε δήμο και περιφέρεια επιλέγεται ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας το οποίο ορίζεται Συμπαραστάτης. Είναι το άτομο που θα δέχεται τις καταγγελίες πολιτών και των επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου ή των δημοτικών επιχειρήσεων και θα διαμεσολαβεί ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα. Είναι υποχρεωμένος μέσα σε 30 ημέρες εγγράφως ή ηλεκτρονικά να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο. Ο Συμπαραστάτης συντάσσει έκθεση κάθε χρόνο. Η έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου.