Οικοπελοπόννησος, συζήτηση για τον Κόρφο


Οικοπελοπόννησος.  Ο Ευ. Σπινθάκης συζητά με τον Σύλλογο Αλιέων και φίλων Κόρφου για τις δραστηριότητες του συλλόγου σχετικά με την σχεδιαζόμενη αποβάθρα, την επέκταση των ιχθυοκαλλιεργητκών μονάδων της περιοχής, τον καθαρισμό των παραλιών.
Δευτέρα 14 Ιουνίου ώρα 23,00 και Πέμπτη 17 Ιουνίου ώρα 17,30
TOP CHANNEL