22 εγκύκλιοι του υπουργείου Εσωτερικών για τις «μάχες» σε περιφέρειες, δήμους


Τον πλήρη κατάλογο των 22 εγκυκλίων και αποφάσεων που περιλαμβάνουν τα πάντα για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 7ης (και της 14ης) Νοεμβρίου δημοσιεύει η αυτοδιοίκηση gr.
Πρόκειται για όλες τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που έχει εκδώσει το υπουργείο Εσωτερικών το τελευταίο τρίμηνο (από τις 14 Ιουνίου έως και τις 14 Οκτωβρίου) που είναι οι εξής:

49317 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και άλλων λεπτομερειών.
50057 Παροχή έκπτωσης επί του ναύλου των Ε/Γ ακτοπλοϊκών πλοίων, για τη μετακίνηση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, εφόρων δικαστικών αντιπροσώπων και εκλογέων στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου
2010 για την ανάδειξη των δημοτικών και Περιφερειακών αρχών της και τις επαναληπτικές της 14ης Νοεμβρίου 2010.23 Κανονικές άδειες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π. κατά την προεκλογική περίοδο και διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και στις επαναληπτικές της 14ης Νοεμβρίου 2010.22 Δικαιολογητικά εκλογέων που δεν θα ασκήσουν δικαιολογημένα το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς διπλές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και τις επαναληπτικές της 14ης Νοεμβρίου 2010.24 Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών48198 Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών περιφερειακών αρχών
48628 Κοπή λευκών ψηφοδελτίων – Εκτύπωση Αφισών
45892 Πληθυσμός Δήμων - Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και Περιφερειών -Περιφερειακών Ενοτήτων (Παλιά Διοικητική Διαίρεση)
Διοικητική Διαίρεση (νέα επικαιροποιημένη έκδοση)
Κατανομή Περιφερειακών Συμβούλων ανά Εκλογική Περιφέρεια για τις Περιφερειακές Εκλογές
35297 Κύρωση αποτελεσμάτων πληθυσμού Δήμων 100.000 κατοίκων ανά δημοτικό διαμέρισμα


46494 Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων εκλογικής περιφέρειας


19 Ανάδειξη Περιφερειακών αρχών στις εκλογές 7 Νοεμβρίου 2010 (ΝΕΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)


18 Ανάδειξη Δημοτικών αρχών στις εκλογές 7 Νοεμβρίου 2010 (ΝΕΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

45722 Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων (Δημοτικών)

45931 Βιβλία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
41901
41900
Απόφαση για τις διαστάσεις των λευκών ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη:
των Δημοτικών αρχών
των Περιφερειακών αρχών

41898
41899
Απόφαση για τα γνωρίσματα των καλπών και των ειδικών διαχωριστικών που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη:
των Δημοτικών αρχών
των Περιφερειακών αρχών41895
41894
Απόφαση για τα γνωρίσματα των φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη:
των Δημοτικών αρχών
των Περιφερειακών αρχών41896
41897
Απόφαση για τα γνωρίσματα των εκλογικών σάκκων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη:
των Δημοτικών αρχών
των Περιφερειακών αρχών


ΦΕΚ Β920 Κύρωση αποτελεσμάτων πραγματικού πληθυσμού σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ανά δημοτικό διαμέρισμα


39959 Χορήγηση βεβαίωσης στους εκλογείς που δεν θα ψηφίσουν λόγω χιλιομετρικής απόστασης


33124 Εκλογικοί κατάλογοι Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών 2010


Για να διαβάσετε τα πλήρη κείμενα των εγκυκλίων και των αποφάσεων κάντε κλικ εδώ: http://www.ypes.gr/el/Elections/CityElections/Egiklioi_apofaseis/VariancePrescriptive/