Σύμβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων


Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 18 για τη διενέργεια των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Μετά την κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, τακτικοί σύμβουλοι στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας εκλέγονται, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων καθενός συνδυασμού.

Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών (επιτυχόντα και επιλαχόντων) είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων τους, με τη σειρά των ψήφων προτίμησης.

Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε σειρά κατάταξης, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στη τοπική κοινότητα συνδυασμού, ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας πρόεδρος είναι αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.

Τονίζεται ότι είναι δυνατόν ο επιτυχών συνδυασμός του Δήμου να μη συμπίπτει με το συνδυασμό που κέρδισε τις εκλογές στη τοπική κοινότητα.

Εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους υποψηφίους του συνδυασμού που πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.