Χ.ΚΑΣΙΜΗΣ:Ζητά ανοιχτό διάλογο με όλους τους υποψήφιους δημάρχους