Οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Κορινθίων


Σύμφωνα με το http://www.isthmos.gr/ οι εκλεγέντες 41 δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Κορινθίων είναι οι:


ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (25) 
Α. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Χ. Ντιγκιρλάκης, Χ. Μελέτης, Ν. Σταυρέλης, Μ. Περόγαμβρος, Α. Παππάς, Μ. Σταματάκης, Γ. Φαρμάκης, Ν. Καμπάς, Σ. Λέκκα, Δ. Τζαναβάρας, Γ. Οικονόμου, Βατουσιάδης, Π. Γκουριώτης, Φόρτης, Γ. Μαλατέστα, Στ. Κεφάλας. Και Χασικίδης   Χ. , Καμπούρης  Χ.,  Δράκος Π., Λέκκας   Π., Π. Λαμπρινός, Γ. Φιλιππακοπουλος, Χατζής, Ζήμος, Κακογιάννος.
ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ (13) 
Κ. ΓΙΩΤΗΣ
Ν. Μπάκουλης, Β. Κωνσταντογιάννης, Γρ. Καρπούζης, Θ. Κουτσογκίλας, Σ. Ζαχαριάς, Ρούκης. Και Γ. Πούρος, Ν. Κούτουλας, Ε. Καραμαλίκη, (Λέχαιο), Σ. Τόγιας (Σαρωνικού), Χ. Κορδώσης (Τενέας) και Ν. Γιάννου (Σολυγείας).
ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ (3)
Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ
Δασκαλοπούλου Σοφία και Θ. Αθανασάκος.