ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κύριο χαρακτηριστικό, της  φυσιογνωμίας των ντόπιων πολιτών είναι οι πολύ στενοί δεσμοί που έχουν σαν οικογένεια και σαν σόι. Δεν υπάρχει, η αν υπάρχει είναι σε πολύ μικρό βαθμό, προσωπική πολιτική ταυτότητα και συνείδηση. Αυτή εξαρτάται από την πατριαρχική πολιτική αντίληψη  η οποία υποβάλλεται στην οικογένεια, διαμορφώνοντας έτσι την κυρίαρχη οικογενειακή πολιτική άποψη σε συνάρτηση πάντα με το οικογενειακό «συμφέρον».
Η έλλειψη πολιτικής και ιδεολογικής συνείδησης των ψηφοφόρων – πολιτών, ευνοεί την παλαιοκομματική, παραγοντίστικη αντίληψη για τους «κομματάρχες» των πολιτικών, που δρουν στις μικρές τοπικές κοινωνίες σαν τον «πατερούλη» που αυτός ξέρει να «φροντίζει» τα παιδιά του και τις ανάγκες τους, με αντάλλαγμα φυσικά να παίρνουν κάθε φορά και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, το ψηφοδέλτιο που τους έχει «ετοιμάσει», για να το ρίξουν στην κάλπη, «εκτελώντας» έτσι το κατεξοχήν δημοκρατικό τους δικαίωμα του εκλέγειν!!
Χωρίς να ανατρέξουμε περισσότερο στη κοινωνιολογική συμπεριφορά  των ντόπιων αναφέρουμε μόνο πως είναι  στενή ακόμα η αντίληψη και λειτουργία τους σαν φάρα, (μορφή κοινωνικής οργάνωσης με βάση την καταγωγή), έτσι εξηγείται και η επιφυλακτική, αμυντική και πολλές φορές εχθρική τους στάση απέναντι σε κάθε τι «ξένο».
Όσο για τους μέτοικους δημότες, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι ανήκουν κυρίως στα μεσαία στρώματα της Ελληνικής κοινωνίας, επαγγελματίες, βιοτέχνες, υπάλληλοι δημοσίων επιχειρήσεων κ.α., που έχουν την «πολυτέλεια» της εξοχικής κατοικίας, και φυσικά στην τεράστια πλειοψηφία τους παίζουν με τα «κυβερνητικά» κόμματα αλλάζοντας κατά το δοκούν. Πολιτική λογική βέβαια ίδια με των ντόπιων με διαφορετικό ίσως σκεπτικό. Άρα δεν δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν και να ενσωματωθούν στην κυρίαρχη τάση του Χωριού προς τα δυο κόμματα «εξουσίας».
Η πολιτική στάση τώρα των ντόπιων απέναντι των μετοίκων, ήταν αφενός να προσεταιρισθούν την ψήφο τους στο εκλέγειν, να αποκλείσουν δε κάθε σοβαρή συμμετοχή στο εκλέγεσθαι, αν αυτή δεν ήταν πλήρως ενσωματωμένη και εξαρτημένη σε αυτούς. Το παραπάνω αποδείχθηκε πλήρως στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές.
Η νέα αυτοδιοικητική δομή με τον «Καλλικράτη», ήρθε να αλλάξει αυτή τη παραδοσιακά ομοιογενή γεωγραφική ενότητα ανθρώπων, να προσθέσει νέες περιοχές και ανθρώπους άλλης καταγωγής και νοοτροπίας, αλλά και άλλης πολιτικής κουλτούρας. Έτσι για πρώτη φορά ίσως, είδαν σε δημοτικές εκλογές να εμφανίζεται με αξιώσεις και ένα τρίτο σχήμα πολιτών που τους ζητούσε τη ψήφο τους για να τους εκπροσωπήσει στον Δήμο. Για πρώτη ίσως φορά ο Κόρφος δέχτηκε τόσες οργανωμένες επισκέψεις, από την Κίνηση Πολιτών, προσπαθώντας να παρουσιάσει τις θέσεις και το πρόγραμμα της. Το πρώτο βήμα έγινε και μπορούμε να πούμε πως η αντίδραση του κόσμου ήταν έκπληξη, επιφύλαξη, αλλά και  σεβασμός στο όλο εγχείρημα. Μια νέα "οικογένεια" έκανε την εμφάνιση της στην κλειστή, γνωστή, τοπική κοινωνία. Η Κίνηση Πολιτών έβαλε το πρώτο λιθαράκι για το χτίσιμο μιας μόνιμης σχέσης με τους πολίτες αυτού του όμορφου χωριού.