Πορίσματα Αναλογιστικών Μελετών για τα Ταμεία

   Δεν θα απαιτηθούν αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ή στον τρόπο υπολογισμού της κύριας σύνταξης για τους ασφαλισμένους των τριών μεγάλων Ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ) ενώ αν υπάρξουν αλλαγές στις συντάξεις του Δημοσίου, αυτές θα είναι οριακές. Αυτά τόνισε παρουσιάζοντας απόψε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τα πορίσματα των αναλογιστικών μελετών για τα Ταμεία ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργος Κουτρουμάνης.

    Επίσης, ο κ. Κουτρουμάνης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών στις επικουρικές "εφόσον αυτές προκύψουν από τις μελέτες και όπου χρειασθεί".

    Οι αναλογιστικές μελέτες δείχνουν περιορισμό της αύξησης των ελλειμμάτων των τεσσάρων μεγάλων ταμείων, ενώ οι συνολικές δαπάνες για τις συντάξεις διατηρούνται σχεδόν σταθερές ως ποσοστό του ΑΕΠ από σήμερα και για τις επόμενες 5 δεκαετίες.

    Το συμπέρασμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού τα 4 αυτά μεγάλα ταμεία καλύπτουν για κύρια σύνταξη 4.615.000 ασφαλισμένους που αποτελούν το 93% των ασφαλισμένων.

    Οι επικαιροποιημένες μελέτες για τα τρία μεγάλα ταμεία έγιναν με βάση τις μακροοικονομικές παραδοχές του Ecofin σε ότι αφορά το δημογραφικό την εξέλιξη της ανεργίας, το ποσοστό μεταβολής του ΑΕΠ, κ.λ.π.

    Έχουν συμπεριληφθεί παραδοχές όπως, η επικαιροποίηση των αποδοχών με βάση την αύξηση του ΑΕΠ και την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, η καταβολή από τον Ιούνιο του 2010, 12 συντάξεων σε ότι αφορά τη βασική σύνταξη και η μείωση των αναπηρικών συντάξεων ως ποσοστού επί του συνόλου από το 14,5%, στο 8,5% μέχρι το 2020.

    Σύμφωνα με τα γενικά συμπεράσματα των μελετών, ένα πρόβλημα ελλείμματος θα παραμένει παρά τις μεταρρυθμίσεις κυρίως λόγω της χειροτέρευσης του δημογραφικού, ενώ οι συνολικοί δείκτες παροχών σταδιακά μειώνονται, κυρίως λόγω των τροποποιήσεων στα ποσοστά αναπλήρωσης που έγιναν με το νέο ασφαλιστικό νόμο.

    Η μελέτη για το Δημόσιο είναι έτοιμη και απομένει η τελική πιστοποίηση της από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.