Τατούλης: Θα επιμείνουμε στην αρχική μας διατύπωση!


Για τον Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
Στο θέμα του περιφερειακού συμπαραστάτη σημείωσε ο κ. Τατούλης, θα επιμείνουμε στην αρχική μας διατύπωση.  Το διακύβευμα του θεσμού δεν είναι το πρόσωπο, αλλά η κατοχύρωση της συναίνεσης, που είναι ένα βαθιά πολιτικό θέμα. Από την στιγμή που εμείς ως συμπολίτευση, και κάτω από την δική μου προσωπική παρέμβαση, υπερψηφίσαμε όλες τις προτάσεις της αντιπολίτευσης σε σχέση με την εκλογή προσώπων στα νέα όργανα, όφειλαν και εκείνοι έξαρχε να είχαν στηρίξει αντίστοιχα και τις δικές μας επιλογές υπογράμμισε για να καταλήξει:  "Το ζήτημα της απώλειας κάποιον δικών μας ψήφων στις ψηφοφορίες είναι ένα ζήτημα ηθικό το όποιο δεν θέτω γιατί ποτέ δεν υπήρξα ηθικιστής, το πολιτικό όμως πρόβλημα το έχουν οι μειοψηφίες, που αρνηθήκανε να μας απλώσουν το χέρι στην συναινετική διαδικασία που εμείς έμπρακτα από την πρώτη κιόλας μέρα υποδείξαμε".
Εμείς πάλι θα επιμείνουμε  και θα πούμε στον κ. Τατούλη πως ο Συμπαραστάτης δεν είναι θέμα συναλλαγής. "Εγώ ψήφισα τις δικές σας προτάσεις πρέπει και εσείς να ψηφίσετε την δική μου...",αλλά όπως γράψαμε το Σάββατο:


"Ο Νομοθέτης του Καλλικράτη σκόπιμα προέβλεψε να χρειάζεται τα 2/3 των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επιβάλλει δηλαδή την σύμπραξη στην εκλογή και μελών της αντιπολίτευσης, γιατί ο Συμπαραστάτης είναι ένας ρόλος που πρέπει να συγκεντρώνει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοχή των εκλεκτόρων του αλλά και τον σεβασμό και την καταξίωση του λαού.

Και να μην προβλεπόταν πλειοψηφία 2/3, στοιχειώδης λογική  επιβάλλει στον επικεφαλής της περιφέρειας, να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την μέγιστη συναίνεση στην πρόταση του, με σοβαρότητα και ευθύνη ."