Η μεταφορά μαθητών θα περάσει στους δήμους.

Σε τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, υπάρχει πρόβλεψη και για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης. 
Συγκεκριμένα, παρατείνεται η ισχύουσα μεταβατική ρύθμιση μέχρι το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα μεταφοράς. Το σύστημα μεταφοράς των μαθητών ήταν μέχρι σήμερα ευθύνη των νομαρχιών, ενώ δεκάδες προβλήματα είχαν παρατηρηθεί στις συμβάσεις με αποτέλεσμα να διακόπτεται κατά καιρούς η μεταφορά των μαθητών. Με το νέο σύστημα ευθύνη για τη μεταφορά μαθητών θα περάσει στους δήμους.