Γόνιμος προβληματισμός για "αυθαίρετες" επιλογές...


Συζητήθηκε την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων για την «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων...
και κατασκευή   πεζογέφυρας –ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου». Δηλαδή η ανάπλαση του χώρου στο τέρμα των οδών Κολιάτσου και Αδειμάντου και η κατασκευή πεζογέφυρας που θα ενώνει τις δύο όχθες του ποταμού Ξηριά, ύψους 1.260.000 ευρώ μαζί με την στατική μελέτη της γέφυρας.

Στην συνεδρίαση αυτή η Κίνηση Πολιτών τόνισε ότι δεν είναι αντίθετη στην αναβάθμιση και την ανάπλαση της περιοχής. Κατέθεσε όμως τον προβληματισμό της για τον σχεδιασμό του όλου έργου και την αισθητική του, σε συνδυασμό με το ύψος της δαπάνης.
Η κατασκευή μιας πεζογέφυρας με σαφείς ιστορικές αναφορές, σε σχήμα τριήρους, όπως έχει σχεδιαστεί και φαίνεται στα σχέδια που δημοσιεύτηκαν από την δημοτική αρχή, δημιουργεί μια μεγάλη αντίθεση με το περιβάλλοντα χώρο τα στοιχεία του οποίου είναι τελείως διαφορετικά.
Ο όγκος της κατασκευής και τα ιδιαίτερα σημεία του σχεδιασμού με τα τόξα και τις απομιμήσεις της πλώρης και της πρύμνης της τριήρους, πέραν της αισθητικής τους, βαρύνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
Η αναβάθμιση της περιοχής θα μπορούσε να γίνει με την κατασκευή μιας πεζογέφυρας ελαφρύτερης και συμβατικότερου σχήματος, περισσότερο εναρμονισμένου με τον περιβάλλοντα χώρο και βεβαίως χαμηλότερου κόστους.
Η Κίνηση πρότεινε ότι η οικονομική διαφορά που θα προκύψει από μια ενδεχόμενη αλλαγή των σχεδιασμών, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην ανάπλαση όλης της παραλιακής  περιοχής  μέσω ενός παραλιακού πεζοδρόμου – ποδηλατοδρόμου, δημιουργώντας μία συνέχεια. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί και μία, αναγκαία θα λέγαμε, προσαρμογή στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και η ανάπλαση να καλύψει μια μεγαλύτερη περιοχή στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Επιπλέον η Κίνηση τόνισε την ανάγκη διαβούλευσης για την αισθητική των σχεδιαζόμενων έργων. Δεν είναι δυνατόν έργα που ‘σημαδεύουν’ την αισθητική και τους δημόσιους χώρους να μην εκτίθενται σε ένα δημόσιο διάλογο, σε μια δημόσια διαβούλευση. Αναρωτιέται κανείς ποιος θα είναι ο ρόλος της Επιτροπής Διαβούλευσης που θεσμοθετεί ο Καλλικράτης, εάν η δημοτική αρχή κρατάει τέτοιες αποστάσεις από τον δημόσιο διάλογο.

Η Δημοτική αρχή ισχυρίστηκε ότι η κατασκευή της πεζογέφυρας υπολογίζεται στο ύψος των 600.000€ και το υπόλοιπο ποσό θα δαπανηθεί στην ανάπλαση εκατέρωθεν της γέφυρας. Στην ερώτηση εάν αυτό το έργο συνδέεται με την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, η απάντηση ήταν ότι αυτός είναι ο σκοπός. Μέχρι τότε όμως δεν πρέπει να σχεδιάζουμε με μέτρο στις δαπάνες, ποιότητα στην αισθητική και σεβασμό στον περιβάλλοντα χώρο;
Μετά από εξηγήσεις και διαβεβαιώσεις στην κατεύθυνση των παραπάνω παρατηρήσεών μας, η Κίνηση υπερψήφισε την υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση.
Στο ζήτημα θα επανέλθουμε όταν και εάν η πρόταση εγκριθεί.


Το Γραφείο Τύπου