Αύξηση στα δημοτικά τέλη αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δ.Σ. Κορίνθου


Αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού αποφάσισε κατά πλειοψηφία το ΔΣ του Δήμου Κορινθίων συγκεκριμένα:
Το δημοτικό Συμβούλιο
(Μειοψηφησάντων των δημοτικών συμβούλων 1) Κασίμη Χαράλαμπου, 2) Αθανασάκου
Θωμά, 3) Δασκαλοπούλου Σοφίας και 4) Τσαρμπού Ευφροσύνης).

Καθορίζει αναλυτικά τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού που θα
ισχύουν από 01./01/2011 και εφεξής, ανάλογα με τις τέσσερις ζώνες α) Κόρινθος, β)
παραλιακές- πεδινές, γ) ημιορεινές και δ) ορεινές :

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κατοικίες - Οικιακή χρήση Συντελεστές:
ΖΩΝΗ Δ.Κ. - Τ.Κ. Τιμή € / τ.μ. ετησίως

Α Κόρινθος 1,85
Β Άσσος 1,00
Β Κ. Άσσος 1,00
Β Λέχαιο 1,00
Β Περιγιάλι 1,00
Β Γαλατάκι 1,30
Β Κατακάλι 1,30
Β Κόρφος 1,00
Β Αρχ. Κόρινθος 1,45
Β Ξυλοκέριζα 1,45
Β Εξαμίλια 1,45
Γ Σολομός 1,45
Γ Χιλιομόδι 1,00
Γ Αθίκια 1,30
Γ Κουταλάς 1,00
Γ Κλένια 1,00
Γ Αγ. Βασίλειος 1,00
Γ Σοφικό 1,00
Δ Αγγελόκαστρο 1,00
Δ Αγ. Ιωάννης 1,29
Δ Αγιονόρι 1,00
Δ Στεφάνι 1,00

Επαγγελματικοί χώροι - Γενική χρήση Συντελεστές :
Ζ_ΝΗ Δ.Κ. - Τ.Κ. Τιμή € / τ.μ. ετησίως

Α Κόρινθος 3,25
Β Άσσος 1,85
Β Κ. Άσσος 1,85
Β Λέχαιο 1,85
Β Περιγιάλι 1,85
Β Γαλατάκι 2,60
Β Κατακάλι 2,60
Β Κόρφος 1,15
Β Αρχ. Κόρινθος 2,25
Β Ξυλοκέριζα 2,25
Β Εξαμίλια 2,25
Γ Σολομός 2,25
Γ Χιλιομόδι 2,10
Γ Αθίκια 2,60
Γ Κουταλάς 2,10
Γ Κλένια 2,10
Γ Αγ. Βασίλειος 2,10
Γ Σοφικό 1,30
Δ Αγγελόκαστρο 1,00
Δ Αγ. Ιωάννης 2,58
Δ Αγιονόρι 2,10
Δ Στεφάνι 2,10