ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Κ.ΣΟΦΙΚΟΥ,Τ.Κ. ΚΟΡΦΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝΨΗΦΙΣΜΑ    ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ


    Της Δημοτικής  Κοινότητας  Σοφικού,  της  Τοπικής Κοινότητας Κόρφου και λοιπών Τοπικών φορέων της  Δημοτικής  Ενότητας  Σολυγείας  του Δήμου  Κορινθίων περί  του  προτεινόμενου - προωθούμενου εκ μέρους της Κυβέρνησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών που αφορά τα παράλια των άνω Κοινοτήτων στην θαλάσσια περιοχή δυτικά του Σαρωνικού  Κόλπου.

Oι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι φορέων της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων σε συνέχεια των αποφάσεων των Συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού και Τοπικής Κοινότητας Κόρφου, με το παρόν επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε και να διαμαρτυρηθούμε για το προτεινόμενο -  προωθούμενο εκ μέρους της Κυβέρνησης Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών που αφορά τα παράλια των Κοινοτήτων μας στην θαλάσσια περιοχή δυτικά του Σαρωνικού Κόλπου, μιας πρότασης που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και πιο συγκεκριμένα:

1. ΕΝΑΝΤΙΟΝΟΜΑΣΤΕ ρητά και κατηγορηματικά με την ιδέα και μόνο ότι θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν κι άλλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στις παραλίες μας με δεδομένο ότι ήδη αυτές που υπάρχουν και λειτουργούν έχουν προκαλέσει τεράστια οικολογική και περιβαλλοντολογική βλάβη τόσο στην παράλια ζώνη όσο και την χερσαία.

2. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ γιατί προωθούνται και σχεδιάζονται λύσεις  -  αποφάσεις που μόνο κακό θα προκαλέσουν πέραν αυτού που ήδη έχουν προκαλέσει,  όμως φοβόμαστε πως και πάλι θα απομονωθούμε όπως συνήθως γίνεται, έτσι ώστε οι δήθεν επενδυτές να δράσουν και πάλι ανέλεγκτα και ασύδοτα σε βάρος της υγείας των λαϊκών κυρίως στρωμάτων, όπως συνήθως άλλωστε συμβαίνει …………. Προωθούνται αποφάσεις χωρίς την παραμικρή λογική, χωρίς το παραμικρό αίσθημα ευθύνης, αντίθετα  στην κυριολεξία πρόχειρα και επιπόλαια και τούτο γιατί δεν σκέφτηκε κανείς πόσα και ποιά προβλήματα θα επακολουθήσουν και θα προκληθούν από τυχόν εγκατάσταση και λειτουργία νέων μονάδων ιχθυοτροφείων -υδατοκαλλιεργεών στις παραλίες  μας.

3.  ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ  σε κάθε αυθαιρεσία της Διοίκησης σε σχέση με την δημιουργία Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, Π.Ο.Α.Υ., στις ζώνες όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται  στην πρόταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ) και τούτο διότι  μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όπως είναι η δυτική θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού τείνει να καταστραφεί αν κι εφ’ όσον, ό μη γένοιτο, τυχόν εφαρμοστεί η προτεινόμενη λύση των ως άνω αναφερόμενων συναρμόδιων Υπουργείων.

4.  ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να δεχθούμε και  άλλη υποβάθμιση της περιοχής μας χάρη των συμφερόντων των ολίγων αλλά εκλεκτών, αρνούμαστε να συνεισφέρουμε στις αδηφάγες ορέξεις τους, να θυσιάσουμε το μέλλον μας αλλά και κυρίως αυτών των παιδιών μας  χάρη των ανύπαρκτων επενδύσεων, οι οποίες επενδύσεις συνίστανται σε άντληση  υπέρογκων κεφαλαίων από κρατικές βασικά τράπεζες και συγχρόνως σε δήθεν «απασχόληση» εργαζομένων, ενώ αλήθεια είναι ότι «απασχολούνται» με τραγικές συνθήκες δουλειάς ή δουλείας κυρίως ανασφάλιστοι αλλοδαποί, χωρίς τον παραμικρό σεβασμό στα εργασιακά τους δικαιώματα προς χάρη πάντα του κέρδους των και την εκμετάλλευση αντίστοιχα της τελευταίας τους ικμάδας. 

Άραγε σκέφτηκε κανείς πως θα καταντήσουν ολόκληρη την θαλάσσια περιοχή χάρη των συμφερόντων των ολίγων τρανών εκμεταλλευτών  του φυσικού της κάλλους ; ; ; ; ; ; ; ;

Μη μας πουν πως όλα γίνονται για  την ανάπτυξη και χάριν αυτής γιατί αν δεν το γνωρίζουν, δεν έχουν οι αρμόδιοι παρά να εξετάσουν  την κατάσταση στην οποία  έχει περιέλθει η όλη περιοχή όπου σήμερα ήδη υφίστανται και λειτουργούν ιχθυοτροφεία. Κ. Κ. Αρμόδιοι δεν θέλουμε άλλη  τέτοιου είδους ανάπτυξη, σας την χαρίζουμε  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Άραγε γνωρίζουν αυτοί που προτείνουν την εγκατάσταση και την λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας πως στην ευρύτερη περιοχή του Κόρφου και πιο συγκεκριμένα  στην  θέση  «Καλαμιανός», σήμερα γίνονται ανασκαφές με τεράστια μέχρι στιγμής ευρήματα που ανάγονται στην Μυκηναϊκή περίοδο  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

 Άραγε  γνωρίζουν ότι στην ίδια θαλάσσια περιοχή και πιο συγκεκριμένα στις ακτές του νησιού «ΠΕΤΡΟΣ» όπου σήμερα ήδη λειτουργούν μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών πως έχουν εντοπιστεί ευρήματα αρχαίου ναυαγίου ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

 Άραγε  γνωρίζουν πως στον όρμο  «ΣΕΛΟΝΤΑ» όπου σήμερα ευδοκιμεί η μεγαλύτερη Ελληνική ιχθυοκαλλιεργητική  μονάδα εκεί ακριβώς  ήταν  το  ορμητήριο  του  υποβρυχίου  «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» με κυβερνήτη τον ένδοξο συμπατριώτη μας Μιλτιάδη Ιατρίδη  κι αντί να τον αναδείξουμε ως ιστορική περιοχή τον έχουμε (όρμο), ήδη αποτελειώσει  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; δεν θα μας αφήσουν έστω και τώρα κάτι  που να μας θυμίζει την τρισένδοξη ιστορία αυτού του τόπου, πρέπει όλα να τα ισοπεδώσουμε και να τ’ αφανίσουμε χάρη των συμφερόντων των εκμεταλλευτών τους  και των διεκδικητών τους ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Επειδή είμαστε πεπεισμένοι ότι οι αρμόδιοι δεν έχουν την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα, δεν γνωρίζουν καλά -  καλά ούτε καν που «πέφτει» η Σολυγεία, τους   
Δ Ι Α Μ Η Ν Υ Ο Υ Μ Ε ανθρώπινα και ειρηνικά ότι δεν θα συμβάλλουμε στην καταστροφή μας και τον αφανισμό μας, καθώς και ότι ασκήσεις επί χάρτου θα κάνουν σε άλλα θέματα και όχι σε θέματα που αφορούν το μέλλον μας και αυτό των παιδιών μας.

Τους Υ Π Ε Ν Θ Υ Μ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  (αρμοδίους) ότι δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση της περιοχής μας αλλά και των  τοπικών μας κοινωνιών,  αντίθετα ευελπιστούμε στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και κυρίως στην ανάδειξη των μνημείων μας.

Τους  Κ Α Θ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε  (αρμοδίους) υπεύθυνους για τυχόν λειτουργία εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση άλλων ιχθυοτροφικών μονάδων στην περιοχή μας που θα έχει σαν αποτέλεσμα την περιβαλλοντολογική μας καταστροφή και μάλιστα τόσο στην θαλάσσια όσο και την χερσαία ζώνη.

 Κατόπιν των ανωτέρω Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε  απερίφραστα και  Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε  όχι  μόνο την μη λειτουργία ή εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση άλλων ιχθυοτροφικών μονάδων στην περιοχή μας παρά και την απομάκρυνση των υπαρχόντων όπως άλλωστε αρμόζει σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη κοινωνία η οποία οφείλει να σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον που αυτός βιώνει.
  Παρακαλούμε το παρόν να διαβιβαστεί προς τους:

1.  κ. Υπουργό του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)

2. κ. Υπουργό του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ).

3. κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη Αναπληρωτή  Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

4. κ. Αικατερίνη  Φαρμάκη Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Νομού Κορινθίας.

5. κ. ΄Αγγελο  Μανωλάκη  Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Νομού Κορινθίας.

6. κ. Κωνσταντίνο  Κόλλια  Βουλευτή Ν.Δ.  Νομού Κορινθίας.

7.κ. Πέτρο Τατούλη Περιφερειάρχη Περιφέρειας Πελοποννήσου.

8.κ. Γεώργιο Δέδε  Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. 

9.κ. Αλέξανδρο Πνευματικό Δήμαρχο Δήμου Κορινθίων.

10.κ Νικόλαο Σταυρέλη Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων

11. κ. Προϊστάμενο της ΛΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

Σοφικό  18 Απριλίου 2011

Συνυπογράφουμε το παραπάνω ψήφισμα διαμαρτυρίας :