Η περιφέρεια Πελοποννήσου τι θέση έχει για τα Ιχθυοτροφεία;;Την ίδια ώρα που σύσσωμος ο λαός της Κορινθίας και το Δημοτικό συμβούλιο αντιδρά στην προτεινόμενη χωροθέτηση για τις υδατοκαλλιέργειες που προωθεί το υπουργείο,και ζητούν την απομάκρυνση όλων των ιχθυοτροφείων μόλις λήξει η άδεια τους. στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου διαβάζουμε σήμερα τις παρακάτω ανακοινώσεις.....

Ανακοίνωση «Μονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας “ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.”, πλωτών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 462 τόνων ετησίως, σε συνολική μισθωμένη θαλάσσια έκταση 49 στρεμμάτων στην Νήσο Πλατειά, του Σαρωνικού Κόλπου του Ν.Κορινθίας»

 

Ανακοίνωση σχετικά με το έργο: «Μετεγκατάσταση-εκσυγχρονισμός και μετατροπή των εκτρεφόμενων ειδών σε θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθύες, λειτουργούσας μονάδας πάχυνσης νέων ειδών θαλασσίων ψαριών της εταιρείας “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.”, από τη θέση ΒΔ της Νήσου Οβριός στη Νήσο Άγιος Πέτρος, Σαρωνικού Κόλπου του Ν.Κορινθίας» 

Σημειώνεται πως είναι απλά ένας τίτλος ανακοίνωσης χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες!!