Πρόβλημα συντήρησης του WiFi hotspot στον Κόρφο.

Στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» αξιοποιώντας εθνικούς πόρους και πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξη η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, βασιζόμενη στην επιτυχία της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη σημείων δωρεάν ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, καθώς και στην πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, χρηματοδοτεισε τη δημιουργία 279 νέων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης (WiFi hotspots) σε Δήμους, Νομαρχίες, Περιφέρειες, ΤΕΔΚ και άλλους φορείς από ολόκληρη τη χώρα. Η υλοποίηση των ασύρματων δικτύων πραγματοποιείται από τους κατά τόπους φορείς, κατόπιν προτάσεων που υπέβαλλαν. Οι ΟΤΑ, ΤΕΔΚ κλπ. έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης των WiFi hotspots και κατόπιν αναλαμβάνουν τη συντήρησή τους.

Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε και στον Κόρφο μια κεραία (WiFi hotspot) και πριν ένα χρόνο περίπου ξεκίνησε πιλοτική , δοκιμαστική λειτουργία δωρεάν ασύρματου διαδικτύου, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η κάλυψη όμως είναι ανεπαρκής (μόνο από ένα σημείο), ενώ δεν υπάρχει απ΄οτι ξέρουμε χρηματοδότηση για την συντήρηση του δικτύου, με αποτέλεσμα να γίνονται συχνά διακοπές , και οι άνθρωποι που κάνουν τη συντήρηση ( δωρεάν ) δεν είναι πάντα στη διάθεση μας,

Επειδή ο Κόρφος είναι μια περιοχή παραθεριστικής κατοικίας και κατά κύριο λόγο τουριστική, το διαδίκτυο αποτελεί πλέον σημαντικό εργαλείο στην επαφή της περιοχής με τους "πελάτες" παραθεριστές η τουρίστες που επιθυμούν να έρθουν στη περιοχή μας, καθώς δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα εφόσον και ο ΟΤΕ στο δίκτυο του δεν διαθέτει ADSL

Ο Δήμαρχο Κορινθίων, οφείλει να ασχοληθεί με το θέμα, να διαθέσει χρήματα για την συντήρηση του δικτύου αλλά και επέκταση του, ώστε να καλυφθεί όλη η περιοχή του Κόρφου.