Ο Τατούλης χρηματοδοτεί ιχθυοτροφεία στην Επίδαυρο!!

Είκοσι αιτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, συνολικού κόστους 20.560.310,31 ευρώ & δημόσιας δαπάνης  12.548.878,08 ευρώ, με μέσο ποσοστό επιχορήγησης 49,10 % & 53,93 E.M.E. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) ενέκρινε η Γνωμοδοτική Επιτροπή που συνεδρίασε στις 11/08/2011 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπό τις οδηγίες του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, υπό τη προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Νικολάκου Κωνσταντίνας.

Με την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας του ΕΣΠΑ την 1η Ιουλίου 2011 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης στην συνεδρίαση της γνωμοδοτικής επιτροπής έδωσε εντολή στους υπηρεσιακούς παράγοντες να επιταχύνουν τους ρυθμούς. Λίγες ημέρες πριν συμπληρωθούν δύο μήνες από την εντολή του Πέτρου Τατούλη, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αξιολογήσεις των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί από επενδυτές στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο, ενώ βρέθηκαν αιτήματα που έχουν υποβληθεί πριν από δύο χρόνια για τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης τους

Μεταξύ αυτών και....

Στο Νομό Αργολίδας και συγκεκριμένα στα Τ.Δ. Ν. Επιδαύρου της Δ.Ε. Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου & Τ.Δ. Σκαφιδακίου της Δ.Ε. Λέρνας του Δήμου Άργους - Μυκηνών, εγκρίθηκαν δύο επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα τα οποία αφορούν ένα εκσυγχρονισμό πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων & μία ίδρυση μονάδας συσκευασίας, συντήρησης & αποθήκευσης οπωροκηπευτικών, συνολικού κόστους 1.797.922,82 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 944.706,41 ευρώ & 4,00 E.M.E.