ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: "Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας"

Διαβάσαμε στη Διαύγεια για αυτή την απόφαση, κρίνοντας την σαν θετικό πρώτο βήμα, 
μένει να δούμε τι αποτέλεσμα θα δώσει για την εξυπηρέτηση του πολίτη.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έργο με τίτλο «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά
των δήμων Κορινθίων και Νεμέας» που αφορά στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης
πλατφόρμας ηλεκτρονικής συμμετοχής για τους δύο δήμους Κορινθίων και Νεμέας,
πήρε ομόφωνη απόφαση να χρηματοδοτήσει το δημοτικό συμβούλιο Κορινθίων,
με € 108.500,00. στην συνεδρίαση του της 26-10-2011

Το έργο περιέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, μεθόδων και υπηρεσιών που με
συγκεκριμένα βήματα μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχημένη εφαρμογή της
ηλεκτρονικής δημοκρατίας στην πράξη. Τα υποσυστήματα του έργου είναι τα ακόλουθα:
Υποσύστημα διαβούλευσης, υποσύστημα δημοσκοπήσεων, υποσύστημα τηλεδιάσκεψης και υποσύστημα κοινωνικής δικτύωσης. 

Φορέας Χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ενταχθεί στο
ΠΕ (2011) στην ΣΑ: Ε055/8 με κωδικό πράξης ΣΑ 2011ΣΕ05580135. Οι πιστώσεις του
έργου θα αποδίδονται στους Τελικούς Αποδέκτες μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του
δήμου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού του ΕΣΠΑ (παρ. 22 του
παραρτήματος ||| του Ν.3845/2010)>>