Συνάντηση με τον υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου ζητά η ΚΕΔΕ για το θέμα του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες.ΚΕΝΤΡΙΚΗ                                                        Αθήνα   23/11/11
ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπόψη:
Συντακτών Τ.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επειδή η ΚΕΔΕ διαφωνεί ριζικά τόσο με την ουσία του Ειδικού Πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και τις ακολουθούμενες διαδικασίες έγκρισής του, με ανακοίνωσή της διευκρινίζει τα εξής:
Πρώτον, όντως η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας συμμετείχε, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στη διαβούλευση για το υπό συζήτηση Ειδικό Πλαίσιο. Διατύπωσε όμως έγγραφα και ρητά τις ενστάσεις της σχετικά με την οριοθέτηση ευρύτατων ζωνών χωροθέτησης υδατοκαλλιεργειών σε περιοχές τουριστικά αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες, αλλά και σε προστατευόμενες περιοχές Natura και περιοχές μικρών παράκτιων υγροτόπων.
Ειδικότερα η ΚΕΔΕ είχε επισημάνει ότι: «Το ήδη ψηφισμένο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό όσον αφορά τη σχέση τουρισμός - υδατοκαλλιέργεια, ορίζει ότι η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών, πρέπει να αποφεύγεται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες τουριστικά ή παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού».
Παρά ταύτα στο Ειδικό Πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες εξακολουθούν να προβλέπονται ζώνες χωροθέτησης υδατοκαλλιεργειών σε άμεση επαφή με τουριστικές ή και προστατευόμενες περιοχές.

Δεύτερον, παρότι η ΚΕΔΕ είναι τακτικό μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΑ), ουδέποτε συμμετείχε σε συνεδρίαση, όπου φαίνεται να έχει διατυπωθεί η σχετική γνώμη του ΕΣΧΑΑ με ημερομηνία 4 Νοεμβρίου 2011 και η οποία λαμβάνεται υπόψη στο ΦΕΚ που έχει εκδοθεί.

Τρίτον, η ΚΕΔΕ στις 14 Νοεμβρίου 2011, αγνοώντας την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή 20 δήμων και εκπροσώπων του Συντονιστικού Οργάνου για το ειδικό πλαίσιο των υδατοκαλλιεργειών με σκοπό το σχεδιασμό των ενεργειών της ΚΕΔΕ ενόψει της αναμενόμενης συνεδρίασης του ΕΣΧΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ