Δικαιώματα βοσκής για το 2012 στη Σολυγεία


Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου αποφάσισε κατά πλειοψηφία,την μείωση του δικαιώματος βοσκής για το 2012 και εφεξής, το οποίο διαμορφώνεται στο 50% του δικαιώματος που ίσχυε για το έτος 2011. 

Όσον αφορά την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ (Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ) 

1. Καθορίζει τις βοσκήσιμες εκτάσεις στη Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου οι
οποίες είναι αυτές που βρίσκονται στις θέσεις Κουρούπι, Κορδέλι, Σταυρούλια,
Νούσεζα, Μαύρη ώρα, Βοστόπι, Νταλαβίτσι, Προφήτης Ηλίας, Προιμόλες, Ράχια,
Μάυρη Πλέυρα, και μινιρίτσι συνολικής έκτασης 20.000 στρεμμάτων.
2. Τις ανωτέρω εκτάσεις προσδιορίζει ως τόπο βοσκής μικρών και μεγάλων ζώων.
3. Ορίζει μικρή κτηνοτροφία μέχρι 80 αιγοπρόβατα.
4. Προσδιορίζει το δικαίωμα βοσκής εκάστου αγριοπροβάτου στο ποσό των 0,18 €
έως 80 αιγοπρόβατα.
5. Για άνω των 80 αιγοπροβάτων, το δικαίωμα ορίζεται σε 0,27 €.
6. Σε περιπτώσεις αυθαίρετης βοσκής το δικαίωμα καθορίζεται στο διπλάσιο.
7. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και για τους ετεροδημότες.
8. Βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν βοσκότοποι που να περισσεύουν για να
ενοικιαστούν από το Δήμο.
9. Προσδιορίζει τον αριθμό των αιγοπροβάτων για κάθε δημότη ως κατωτέρω:
Την ανωτέρω έκταση καθορίζει ως τόπο βοσκής των μικρών ζώων των κτηνοτρόφων
που είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας και κάτοικοι της Τοπικής
Κοινότητας Αγγελοκάστρου.
Δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκής.
Συγκροτεί την επιτροπή για την καταμέτρηση των ζώων στη Τοπική Κοινότητα
Αγγελοκάστρου από τον Δημοτικό Σύμβουλο Γκερζελή Ιωάννη, τον Πρόεδρο της
Τ.Κ. Καρσιώτη Παναγιώτη και τη Δημοτική Υπάλληλο Πίτσα Μαρία.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος
ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 11 / 2012 .
---------------------------------
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για τη Δημοτική Ενότητα Σολυγείας το
τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας 12,00€ ανά τ.μ. ετησίως