Αυθαίρετα: Αλλαγές φέρνουν νέες τροπολογίεςΝέες αλλαγές τις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα επιφέρουν  τροπολογίες που ήρθαν προς ψήφιση στη Βουλή.

Αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, συνοδεία τεχνικής έκθεσης μηχανικού για να αποδειχθεί ο χρόνος κατασκευής ενός αυθαιρέτου εφόσον δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα, αεροφωτογραφίες ή ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, τα οποία να το αποδεικνύουν.Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την τακτοποίηση και άλλων αυθαιρέτων.


Αυτή είναι μια από τις αλλαγές που έφεραν οι νέες τροπολογίες που κατέθεσε σήμερα το ΥΠΕΚΑ κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του νομοσχεδίου για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Για όσα αυθαίρετα βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου όπου δεν υπάρχει καθορισμένη τιμή ζώνης, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον δήμο. Εάν αυτή δεν έχει καθοριστεί τότε λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην Περιφέρεια με την προϋπόθεση ότι οικεία τοπική ή δημοτική κοινότητα η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ.

πληροφορίες από  ΤΟ ΒΗΜΑ