Οι προσληφθέντες για εποχικές ανάγκες στον δήμο ΚορινθίωνΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός,
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21του ν. 2190/1994 , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την υπ’ αριθμ. 17/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την υπ’ αριθμ.
28978/2011 έγκριση πρόσληψης προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Την υπ’ αριθμ. 19361/21.10.2011 έγκριση ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ.
4. Την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας απασχόλησης οκτώ (8)
μηνών.
5. Τους υπ’ αριθμ. 54581/30.12.2011 πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, απορριπτέων και
διοριστέων των υποψηφίων για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων ειδικότητας ΥΕ 16
Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Κωδ. 100), δέκα (10) θέσεων ειδικότητας ΥΕ 16 Εργατών
Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων (Κωδ. 101), πέντε (5) θέσεων ειδικότητας
Ε 29 Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (Κωδ. 102) και δύο
(2) θέσεων ειδικότητας Ε 30 Υδραυλικών (Κωδ. 103).
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι:
Προσλαμβάνει για την κάλυψη των εποχικών αναγκών των υπηρεσιών Καθαριότητας,
Ηλεκτροφωτισμού & Ύδρευσης του Δήμου Κορινθίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 30-12-2011 έως 29-08-2012 τους κάτωθι :

ΥΕ 16 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (Κωδ. 100):

1 ΝΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
2 ΚΥΡΕΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4 ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
6 ΓΚΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7 ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8 ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
10 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΥΕ 16 Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων (Κωδ. 101):

1 ΠΡΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3 ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5 ΣΟΥΛΗΜΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7 ΣΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8 ΜΗΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΒΟΣΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
10 ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ε 29 Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (Κωδ. 102):

1 ΖΩΓΑΛΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΔΟΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
3 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
4 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΤΣΟΛΑΚΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ε 30 Υδραυλικοί (Κωδ. 103):

1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΔΗΜΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ