«Καλλικράτης 2» στα σκαριά!
Απόλυτα ...νομιμόφρων και νομοταγής ο Δήμαρχος Κορινθίων περιμένει την έλευση του «Καλλικράτη 2» ο οποίος πλέον, (μετά το γενικό κράξιμο περί μη κοινωνικής πρόνοιας .... μερικών ανάλγητων Δημάρχων), έρχεται να νομοθετήσει εκτός των άλλων, την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
Για να δούμε και τότε.....


Για το σχετικό  πολυνομοσχέδιο δείτε ΕΔΩ

Άρθρο 15
Δημοτικά Κοινωνικά Παντοπωλεία.
1.Τα δημοτικά κοινωνικά παντοπωλεία είναι  υπηρεσία παροχής  ειδών πρώτης ανάγκης για την σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων, προερχόμενα από δωρεές και χορηγίες. Στο πλαίσιο των δημοτικών κοινωνικών παντοπωλείων ο δήμος μπορεί να διοργανώνει και συσσίτια για την διανομή φαγητού σε άπορους  κατοίκους.
2.Τα δημοτικά κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται ισομερώς όλες οι δημοτικές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν αντιδήμαρχος.
3.Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της  τον διαχειριστικό απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.
4.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών κοινωνικών παντοπωλείων.