Το νέο Μνημόνιο «βαφτίζει» Τοπική Δημόσια Διοίκηση την Τοπική Αυτοδιοίκηση


Από την επομένη της ψήφισης του νέου Μνημονίου, οι δήμοι και περιφέρειες της χώρας μετονομάζονται σε τοπική δημόσια διοίκηση, κάθε πράξη, πρωτοβουλία και δράση τους τελούν υπό την αυστηρή εποπτεία του υπουργείου Οικονομικών και κατά προέκταση της τρόικας. Τα παραπάνω περιγράφονται στο Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (Παράρτημα V1, σημείο 7, σελ. 414). Τα πάσης φύσεως μέτρα που λαμβάνονται, αλλά και αυτά που θα ακολουθήσουν και τα οποία αφορούν στους δήμους και τις περιφέρειες εξειδικεύονται με ειδικό οδικό χάρτη, η σύνταξη και εφαρμογή του οποίου γίνεται χωρίς τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Σύμφωνα δε με τον καταμερισμό βοήθειας που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση τα παραπάνω θα εφαρμοστούν με ξένη βοήθεια και ειδικότερα με βάση την γερμανική τεχνογνωσία!!!


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ