ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Δεν κρύβω ότι με μεγάλη επιφύλαξη πριν από μερικούς μήνες έγινα μέλος μιας ομάδας στο fb "παρατηρητήριο των οργανώσεων της κοινωνίας", μετά από πρόσκληση του φίλου Βαγγέλη Σπινθάκη, επιφυλάξεις τις οποίες βέβαια διατύπωσα σε κάποιον διάλογο που είχαμε.

Ήταν όμως ένα ερέθισμα για να ασχοληθώ και να διαβάσω περισσότερα πράγματα σχετικά με τον νόμο 4019 και την κοινωνική οικονομία.

Σήμερα είχα την ευκαιρία να παραβρεθώ στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ και να παρακολουθήσω την συνέντευξη τύπου και τις παρουσιάσεις πέντε δράσεων Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων από τις περιοχές Αττικής, Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, αλλά και τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του εισηγητή Βασίλη Τακτικού από το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο.

Πολύ ενδιαφέρουσα όμως βρήκα την επισήμανση ενος ομιλητή, ότι εάν δεν σπεύσουν να δραστηριοποιηθούν υγιείς και ειλικρινά αλληλέγγυες δυνάμεις να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, που εκ του νόμου μπορούν και πρέπει να το κάνουν, το όποιο κενό θα καλυφθεί από τα "λαμόγια" και τους διάφορους μεσάζοντες της πολιτικής, συνδικαλιστικής και αυτοδιοικητικής γραφειοκρατίας, που μέχρι τώρα με διάφορες μορφές, σπατάλησαν τεράστιους πόρους σε ανούσια και ανώφελα για τους πολίτες έργα.

Η δική μου παρατήρηση και παρότρυνση ειναι η εξής: Χρειάζεται κάθε δυνατότητα και παροχή που προσφέρεται από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, (για τους δικούς του λόγους), να το αξιοποιούμε προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες που με μεγάλη ευθύνη και της Ε.Ε. μεγάλο μέρος του λαού μας πλήττεται από την ανεργία την φτώχεια και την ανέχεια, η αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη πρέπει να γίνει συστατικό καθημερινής δράσης για όσους το μπορούν.

Ένα συγκλονιστικό κείμενο του Δ. Γληνού , που περιγράφει μια αλλη δυσκολη περίοδο για τους Έλληνες του 1932, πιστεύω πως σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ!

Κλείνω με την ευχή όντως να είναι κινηματικός ο χαρακτήρας των Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων.
"ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ"
Για την αντιμετώπιση της ανεργίας


Το κεντρικό μήνυμα της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι:
· Ότι αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την ουσιαστική αντιμετώπιση της ανεργίας πρέπει να ληφθούν από τους κοινωνικούς συλλογικούς φορείς και όχι το κράτος και την γραφειοκρατία του, που σπαταλάει τους πόρους.
· Οι διαθέσιμοι πόροι από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο πρέπει να διοχετεύονται απευθείας στις επιχειρήσεις, απασχόληση και αυτοαπασχόληση και όχι στην ψευδοβιομηχανία της κατάρτισης που 22 χρόνια κατασπαταλά τους πόρους χωρίς αντίκρισμα.
· Το παρατηρητήριο λέει Ναι στις δημιουργικές Συμπράξεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από τα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ αλλά αντιστέκεται στην υφαρπαγή των συγκεκριμένων πόρων από τις αμαρτωλές αναπτυξιακές των Δήμων που εξυπηρετούν το διεφθαρμένο πελατειακό πολιτικό σύστημα.
· Λέει Ναι στη συνεργασία με τους Δήμους στη αξιοποίησηδημοτικών υποδομών σε κτίρια και εκτάσεις και λέει όχι στην υφαρπαγή πόρων από το ΕΚΤ με τη συνεχόμενη στρέβλωση της σχετικής κοινωνικής νομοθεσίας για έμμεσες πελατειακές προσλήψεις στους Δήμους η συντήρηση αυτών των θέσεων.
· Καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών να αντισταθούν προβαίνοντας σε ασφαλιστικά μέτρα κατά της διαχειριστικής Αρχής του Υπ. Εργασίας των αναπτυξιακών Εταιριών και των δήμων που παράνομα ορίζονται συντονιστές εταίροι στα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΣΠΑ
Επισημαίνουμε ότι,το πολιτικό μας σύστημα το οποίο έχει τεράστιες ευθύνες και για την έκρηξη της ανεργίας πρέπει να αντιληφθεί επιτέλους, ότι κάθε υπερβάλλουσα θέση στο δημόσιο που υπερβαίνει τα λογικά όρια κόστους των δημόσιων υπηρεσιών στοιχίζει στην κοινωνία με την μείωση τριπλάσιων θέσεων εργασίας στο ιδιωτικό τομέα και την κοινωνική οικονομία.
Η εγκληματική αυτή πολιτική λειτουργία πρέπει να σταματήσει με άμεση προσφυγή στα ευρωπαϊκά όργανα ελέγχου.


Όπως θα πρέπει να αναδειχθεί η μεγάλη δημόσια πολιτική απάτη με την ψευδοβιομηχανία της κατάρτισης και της ψευδεπίγραφης δια βίου μάθησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρώτη περίπτωση μόλις το 1,2% από τους καταρτισμένους βρίσκει πραγματική εργασία σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ενώ στην δεύτερη περίπτωση το ελληνικό δημόσιο έχει βαφτίσει με διάφορους τρόπους μορφές της δημόσιας εκπαίδευσης σε δια βίου κατάρτιση υφαρπάζονται πόρους που προορίζονται από Ε.Ε. για την εξωσχολική επιμόρφωση των πολιτών καλύπτοντας καθ΄υπέρβαση της κοινοτικής νομοθεσίας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου και της δημόσιας εκπαίδευσης.
Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι η υπερεκπαίδευση υπερκατάρτιση οδηγεί στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στην παραπαιδεία και στην ‘πτυχολογία’ που καταλήγει στην ανεργία πτυχιούχων απροσάρμοστων με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.
Το πρόβλημα στο τομέα της παιδείας είναι ανάλογο με το τομέα της υγείας και η υπερεκπαίδευση – παραεκπαίδευση μοιάζει με την πολυφαρμακία που αδειάζει τις τσέπες των πολιτών και καταστρέφει την υγεία.
Στην προκειμένη περίπτωση κατασπαταλούνται οι πόροι του ευρωπαικού κοινωνικού ταμείου που είναι για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού χωρίς αντίκρισμα.
Σε αυτό το πνεύμα οι κοινωνικές αναπτυξιακές Συμπράξεις καλούν τους ενεργούς πολίτες και κάθε ευπαπατρίδη πολιτικό στην ανατροπή των κατεστημένων αντιλήψεων που οδηγούν στην κρίση και στην διαφθορά και την ανεργία. Παράλληλα, οι κοινωνικές αναπτυξιακές Συμπράξεις δημιουργούν το πρότυπο μιας οργανωτικής βάσης για αυτενέργεια της κοινωνίας στις καλές πρακτικές και στη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.
Καλούμε όλους, σε αυτή την ανοικτή δημιουργική και συμμετοχική διαδικασία για να υπάρξει και στην χώρα μας πραγματική κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία με προπομπό τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
http://195.167.92.155/main.php?id=52
http://www.oikosocial.gr/
http://www.facebook.com/groups/POKPP/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002183277492

Βαγγέλης Σπινθάκης
Βασίλης Τακτικός