Νέα δεδομένα ανατρέπουν τα σχέδια της «CURVA HOLDINGS LTD» για λιγνιτωρυχεία στην Κορώνη.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Πρόεδρε,
Από την Κίνηση των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Κορώνης ενημερώθηκα για μια σημαντική αποκάλυψη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της και αφορά δικαστική εμπλοκή σε σχέση με την εγκυρότητα των συμφωνιών που έχουν γίνει με την εταιρεία “Curva Holdings LTD”.
Η εξέλιξη αυτή είναι φανερό ότι ανατρέπει τα σχέδια της εταιρείας “Curva Holdings LTD” για τη δημιουργία λιγνιτωρυχείων στη Φαλάνθη και στο Χωματερό της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης.
Τα νέα αυτά δεδομένα επιβάλουν να προσδιοριστεί άμεσα η συζήτηση της απόρριψης της ΜΠΕ και συνολικότερα της απόρριψης της δημιουργίας λιγνιτωρυχείων στην περιοχή της Κορώνης.
Για μια ακόμη φορά θέλουμε να τονίσουμε, πέραν της δικαστικής εμπλοκής και της ανατροπής που δημιουργεί αυτή, το Π.Σ. οφείλει να απορρίψει και επί της ουσίας για λόγους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς και συνολικά δημοσίου συμφέροντος, τη δημιουργία λιγνιτωρυχείων και τα αποθέματα στη Φαλάνθη και στο Χωματερό να χαρακτηριστούν «στρατηγικά αποθέματα» και να τεθούν σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας.
Κύριε Πρόεδρε,
Μετά από όλα αυτά και το επισυναπτόμενο κείμενο με τίτλο «Δικαστική Εμπλοκή», ζητούμε να προσδιοριστεί συζήτηση στο Π.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση μετά την συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου με θέμα «Απόρριψη της ΜΠΕ και απόρριψη της δημιουργίας λιγνιτωρυχείων στην περιοχή της Κορώνης».

5/3/2012
Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ     
ΕΧΕΙ  ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ   ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΗΣ   ΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΩΝΗΣ

Σύμφωνα με ασφαλείς μας πληροφορίες, μεγάλο πρόβλημα έχει προκύψει σχετικά με τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας για την δημιουργία δυο λιγνιτικών πεδίων στη Φαλάνθη και το Χωματερό.
Συγκεκριμένα, σε εξώδικη δήλωση –πρόσκληση με ημερομηνία 7-2-2012 των 1)Αρτέμιδος χήρας Ηρακλή Παπαλόη, 2)Φρένιας Παπαλόη του Ηρακλή και της Αρτέμιδος και 3)Καλλιόπης Παπαλόη του Ηρακλή και της Αρτέμιδος που απευθύνεται Προς την εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου, εταιρεία με την επωνυμία «CURVA HOLDINGS LTD»( ΚΟΥΡΒΑ ΧΟΛΝΤΙΝΚΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Περικλή, Χατζηνικολάου του Χρήστου κάτοικο Βουλιαγμένης και κοινοποιείται προς 1) την Αντιγόνη Κωστοπαναγιώτου, Συμβολαιογράφο Αθηνών 2) στον κ. Εισαγγελέα Αθηνών και 3) στον Υπουργό Περιβάλλοντος, αναφέρονται τα εξής ΄Οτι οι παραπάνω εξωδίκως δηλούσες στις αρχές Φεβρουαρίου 2012 από δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου που αφορούσαν αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας της Μεσσηνίας για την επαναλειτουργία ορυχείων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας πληροφορηθήκανε ότι η ως άνω εταιρεία είχε υπογράψει προσύμφωνο αγοραπωλησίας ή προσύμφωνο μίσθωσης με τους κληρονόμους του Ηρακλή Παπαλόη και είχε καταθέσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία δυο λιγνιτικών πεδίων στη Φαλάνθη και το Χωματερό.
Ότι οι ως άνω είχαν πλήρη άγνοια του προσυμφώνου και όταν έλαβαν αντίγραφο από την συμβολαιογράφο διαπίστωσαν προς μεγάλη τους έκπληξη, ότι ο Γεώργιος Παπαλόης γιος της πρώτης και αδελφός της δεύτερης και τρίτης, κάνοντας χρήση ενός πληρεξουσίου τους έτους 2009, υπέγραψε με την παραπάνω εταιρεία προσύμφωνο αγοραπωλησίας ή προσύμφωνο μισθώσεως των δικαιωμάτων τους μεταλλειοκτησίας στην ως άνω περιοχή με τίμημα 100.000.000 Ευρώ, χωρίς να έχει τέτοια εντολή.
Ακόμη, επισημαίνεται στο εξώδικο, ότι το έτος 2010 είχε υπογραφεί και άλλο προσύμφωνο με το ίδιο αντικείμενο, αλλά αυτό αφορούσε την πώληση των ιδίων δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας στην εν λόγω περιοχή στην ίδια εταιρεία αντί του 1/3 του ανωτέρω τιμήματος. Ότι οι εξωδίκως δηλούσες έχουν προβεί στην ανάκληση του πληρεξουσίου του 2009 προς τον Γεώργιο Παπαλόη την οποία έχουν κοινοποιήσει αρμοδίως.
Δηλώνουν ότι δεν αναγνωρίζουν ως έγκυρες και ισχυρές τις συμφωνίες που περιέχονται στο προσύμφωνο αγοραπωλησίας ή προσύμφωνο μισθώσεως του 2011, διότι ο εντολέας προέβη σε ενέργειες εκτός των ορίων της πληρεξουσιότητας, χωρίς την έγκριση ή συνέναισή τους. Ότι θα ενεργήσουν τα δέοντα ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για την ακύρωσή του.
Ότι θα προσφύγουν στις αρμόδιες αρχές για την απόδοση των ευθυνών σε όλους όσους εμπλέκονται στην εν λόγω συμφωνία.
Τέλος προσκαλούν την εταιρεία , όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του εξωδίκου προβούν από κοινού και αζημίως σε συμβολαιογραφική πράξη κατάργησης του προσυμφώνου.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς η εξέλιξη αυτή ανατρέπει τα σχέδια της εταιρείας , αλλά συγχρόνως αναδεικνύει ένα διαχρονικό πρόβλημα για την περιοχή, το οποίο πρέπει να επιλυθεί οριστικά και αμετάκλητα.
Εμείς θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση και θα σας ενημερώνουμε ακόμη και με έγγραφα.