ΚΥΡΙΑΚΗ 29/7 - Στυμφαλία Προφεστιβαλική εκδήλωση της ΚΝΕ