ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ!Επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια θα επιδοτούνται σε ποσοστό πάνω στο ύψος της όποιας επένδυσης που υλοποιούν, ενώ οι επιχειρήσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου θα ενισχύονται με χαμηλότοκα δάνεια και με εγγυήσεις δανείων!
Παράδειγμα μια επιχείρηση π.χ. στη Ζαχάρω Ηλείας (περιφέρεια Δυτικής  Ελλάδας) σε μια επένδυση 100.000 ευρώ θα επιδοτηθεί κατά 50% και θα ενισχυθεί με το ποσό των 50.000 ευρώ. Ενώ μία αντίστοιχη επιχείρηση στην Κυπαρισσία (περιφέρεια Πελοποννήσου) θα βοηθηθεί για τη σύναψη δανείου...!!!


Η εξαίρεση αυτή πραγματοποιήθηκε εξαιτίας παρεμβάσεων της ηγεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία παρουσίασε ψευδώς, -όπως έχει ήδη ενημερωθεί το υπουργείο από προηγούμενη παρέμβαση στις 29/05/2012 των Βουλευτών Μεσσηνίας  Πετράκου Αθ., Αρκαδίας Ζαχαριά Κων. και Αργολίδος Κοδέλα Δημ.-, σαν αποτέλεσμα διαβούλευσης την απαίτηση εξαίρεσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την ενίσχυση στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας μέσω εξειδικευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου με τη μορφή είτε δανείων χαμηλού επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις, είτε εγγυήσεων επιχειρηματικών δανείων.