ΣΥΡΙΖΑ ΣΙΚΥΩΝΑΣ : Κυριακή 17/2 ΩΡΑ 13 :OO, ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΟ TΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΟ.Κυριακή 17/2 ΩΡΑ 13 :OO, ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΟ TΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΟ, ΣΤΑ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΤΣ ΠΛΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΑΣ !
Ο ΕΝΑΣ ΠΛΑΪ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ !