Παρεμβαση του Συνήγορου του Πολίτη για το ΝΕΡΟ στη Κόρινθο.


Σε συνέχεια του γνωστού προβλήματος με το ΝΕΡΟ που υπάρχει στον Δήμο Κορινθίων και το οποίο έχει θιγεί πολλάκις από πολλούς φορείς, πολίτες, ΜΜΕ, έρχεται και η απόφαση αυτή του Συνήγορου του Πολίτη μετά από προσφυγή πολίτη της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου.
Διαβάστε προηγούμενες αναρτήσεις μας για το θέμα.