Ποιες ειναι οι αντικειμενικές αξίες οικοπέδων σε περιοχές της Κορινθίας

 


Αντικειμενικές αξίες οικοπέδων σε 457 περιοχές της Ελλάδας καθόρισε με απόφασή του ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης προκειμένου να υπολογιστεί ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών προσώπων των ετών 2011, 2012, 2013.
Οι αξίες αυτές καθορίζονται για περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα και αφορούν την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του δήμου ή της κοινότητας. Οι τιμές αυτές όπως δημοσιεύονται στον σχετικό πίνακα θα ληφθούν υπόψη από το σύστημα TAXIS για τον καθορισμό του τελικού ποσού φόρου.