Ανάδειξη Υποψηφίου Δημάρχου της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης του Δήμου Βέλου Βόχας.


Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στις 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου η εκλογή του Επικεφαλής της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης Δήμου Βέλου-Βόχας.

Η Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη πιστή στην ιδρυτική της διακήρυξη θα εκλέξει με μυστική ψηφοφορία σε κάλπη τον υποψήφιο δήμαρχο που θα τεθεί επικεφαλής της προσπάθειας για την ανατροπή στο Δήμο Βέλου Βόχας στις εκλογές του Μαΐου.
Η συνέλευση θα αρχίσει με παρουσίαση των υποψηφίων και συζήτηση μεταξύ των μελών και θα ολοκληρωθεί με την μυστική ψηφοφορία.