Οι κάτοικοι του Κόρφου σε επιφυλακή. Προωθούνται νεες αδειοδοτήσεις-επεκτάσεις ιχθυοτροφείων.


Ξεκινάει σε λίγο το Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου έχοντας μεταξύ άλλων στα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα εξής: 

1. Γνωμοδότηση επί της αίτησης της εταιρείας ΄΄ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΥΛΑΚΙ Ε.Π.Ε.΄΄ για «Μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμό και αύξηση δυναμικότητας μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων» στη θέση «Σπειρί» Όρμου Αυλάκι, Σαρωνικού Κόλπου.

2. Γνωμοδότηση επί της αίτησης της εταιρείας ΄΄ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.΄΄για την επανεκκίνηση διαδικασίας αδειοδότησης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση “Κακιά Ράχη’’ Σαρωνικού Κόλπου.


Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται στα όρια του πρώην Δήμου Σολυγείας και πολύ κοντά στον Κόρφο, που ως γνωστόν είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος με μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Σε χθεσινή επίσκεψη της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με τον επικεφαλής Π.Ψηλογιαννόπουλο και μετά από συζήτηση με κατοίκους και επαγγελματίες του Χωριού διαφάνηκε για ακόμα μια φορά η πλήρη αντίθεση του χωριού σε κάθε επέκταση ή νέα αδειοδότηση ιχθυοτροφείων. Την διαβεβαίωση του Δημάρχου για αρνητική γνωμοδότηση  στη σημερινή συνεδρίαση μας είπε ότι έχει πάρει ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου Γ. Γκούμας. Σε λίγη ώρα θα ξέρουμε κατά πόσο οι διαβεβαιώσεις επαρκούν.

Σχετικά με το πρώτο θέμα υπενθυμίζουμε ότι στις 5/6/2013 στο Δ.Σ. είχε συζητηθεί το θέμα: 

“Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΥΛΑΚΙ Ε.Π.Ε. στη θέση “Στείρι” του όρμου Αυλάκι Σαρωνικού Κόλπου». και η απόφαση ήταν :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με την λευκή ψήφο της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης και την αποχή της κας Γιάννου Νικολέττας)
( και με την ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου)

Γνωμοδοτεί αρνητικά για την εν λόγω Μ.Π.Ε. «εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΥΛΑΚΙ Ε.Π.Ε. στη θέση “Στείρι” του όρμου Αυλάκι Σαρωνικού Κόλπου» επειδή, σύμφωνα με την πάγια θέση του Δήμου που εκφράστηκε με την 188/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το χωροταξικό για τις ιχθυοκαλλιέργειες.
1. Θα προκαλέσει επιπλέον οικολογική και περιβαλλοντολογική βλάβη τόσο στην παράλια ζώνη όσο και στην χερσαία που ήδη είναι επιβαρημένη από τα υπάρχοντα ιχθυοτροφεία.
2. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τείνει να καταστραφεί ήδη με τις υπάρχουσες μονάδες.
3. Έχει αρνητικές συνέπειες στο θαλάσσιο και υποθαλάσσιο περιβάλλον, στην οικολογική ισορροπία στην ποιότητα ζωής και στην οικονομική ζωή των κατοίκων της περιοχής.
4. Θα επιφέρει μεγάλο πλήγμα στον τουρισμό, τον κύριο άξονα της οικονομικής ζωής της περιοχής.