Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ !