ΚΑΠΗ Κόρφου Κορινθίας...


Με αφορμή ένα σχόλιο του συμπολίτη μας Ν. Μαντέλου στο facebook, αλλά και μιας συζήτησης που είχα με την επίσης συμπολίτισσα μας Ε. Μιχελουδάκη στην οποία προτάθηκε από την υπεύθυνη του  Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων Ν. Λύτρα να αναλάβει εθελοντικά σαν... υπεύθυνη του ΚΑΠΗ Κόρφου, (ενώ στο ραντεβού   που έκλεισε στο Κόρφο για να την ενημερώσει, η κ. Λύτρα πήγε χωρίς να ειδοποιήσει την κ. Μιχελουδάκη, γιατί ξέχασε το κινητό της... ), αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο με το θέμα κάνοντας μια μικρή έρευνα, και παρουσιάζοντας σας κάποια στοιχεία.

Ξεκινώ από την παράθεση ενός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε, και φυσικά να συγκρίνεται πως λειτουργούν τα ΚΑΠΗ σε έναν αξιοπρεπή Δήμο, που τουλάχιστον σέβεται τους Πολίτες του, και σε αυτόν της Κορίνθου.

Τώρα τι υπάρχει στον Δήμο Κορινθίων.
Ανατρέχοντας την Ιστοσελίδα του Δήμου βρίσκω τα εξής στοιχεία.

Σύσταση (Ιστορικό) Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 166/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 1314/Τ.Β./16-06-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) .
Πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου νομικού προσώπου ήταν ο Δ. Σ. ιατρός κ. ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ (2011-2015).
Προέκυψε από τη συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων:
Κορινθίων,
Άσσου − Λεχαίου,
Σαρωνικού,
Σολυγείας και
Τενέας
και συγκεκριμένα των :
Οργανισμό Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών Δήμου Κορινθίων.
Δημοτικό Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Άσσου − Λεχαίου.
Δημοτικό Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Τενέας.
Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων.
Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων.
Γ΄ ΚΑΠΗ Αρχαίας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων.
Δ΄ ΚΑΠΗ Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.
Ε΄ ΚΑΠΗ Ξυλοκέριζας Δήμου Κορινθίων.
ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων.
Ζ΄ ΚΑΠΗ Σολομού Δήμου Κορινθίων.
ΚΑΠΗ Άσσου − Λεχαίου Δήμου Κορινθίων.
ΚΑΠΗ ΧιλιομοδίουΔήμου Κορινθίων.
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κορίνθου.
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Άσσου−Λεχαίου.
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σαρωνικού.
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σολυγείας.

Επίσης το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων ανέλαβε ως διάδοχος φορέας τα κοινωνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα τα προγράμματα:

α) Βοήθεια στο Σπίτι των κοινωφελών επιχειρήσεων.

β) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κορίνθου.

γ)Tο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Οργανισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Κορινθίων .

Σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής αποτελεί η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής, Μέριμνας και Αλληλεγγύης προς όφελος των Δημοτών και των κατοίκων του Δήμου Κορινθίων.

Ειδικότερα, σκοποί του Νομικού Προσώπου στον Τομέα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι οι εξής:
Η παραμονή, η καθημερινή φύλαξη, η φροντίδα, η ημερήσια διατροφή, η διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των νηπίων των εργαζομένων γονέων και ιδιαίτερα των εργαζομένων μητέρων, καθώς επίσης η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και η φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των βρεφών και των νηπίων.
Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Ειδικότερα, σκοποί του Νομικού Προσώπου στον Τομέα των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) είναι οι εξής:
Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
Η παροχή κοινωνικής μέριμνας, ιατρικής περίθαλψης και υποστήριξης σε πολίτες της τρίτης ηλικίας και γενικότερα σε άτομα χρήζοντα βοήθειας στο πλαίσιο της ενίσχυσης του θεσμού της οικογένειας.
Η δημιουργία και λειτουργία χώρου ή χώρων συνάντησης ηλικιωμένων, ανάγνωσης βιβλίων, εντύπων, εφημερίδων, προσφοράς ειδών καφενείου, ζαχαροπλαστείου και αναλόγως της ζήτησης ζεστού γεύματος.
Η ενημέρωση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας.
Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.
Η προσφορά στους ηλικιωμένους οργανωμένης ψυχαγωγίας και αναψυχής [εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικές εκδηλώσεις, προβολή ταινιών, μουσικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις κλπ.].
Η απασχόληση των ηλικιωμένων σε ομάδες αυτενέργειας.

Ειδικότερα, σκοποί του Νομικού Προσώπου στον Τομέα των Δημοτικών Ιατρείων είναι οι εξής:
Η δημιουργία κέντρου αγωγής υγείας και κέντρου συμβουλευτικής στήριξης.
Η παροχή κοινωνικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό και η διάθεση κατάλληλων χώρων.
Η ιατρική εξέταση για πρόληψη και παροχή πρώτων βοηθειών άμεσης ανάγκης.
Η παροχή βοηθητικών υπηρεσιών σε ιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών ιατρείων.
Η συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών ταμείων.

Ειδικότερα, σκοποί του νομικού προσώπου στον τομέα των κοινωνικών προγραμμάτων οι εξής:
Η διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και η υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικού και προληπτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των θεσμού της οικογένειας που θα απευθύνονται σε παιδιά (σχολικής και προσχολικής ηλικίας), εργαζόμενους νέους και νέες, αλλά και σε ενήλικες.

Η καλλιέργεια, ενίσχυση, προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων καθώς και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο προϋπολογισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΚΠ) σύμφωνα με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Δήμου....

Με την 25 / 465 / 2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός και το Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2017 του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων κατά τη συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου 2016.
(ΑΔΑ :699ΖΩΛ7-5Τ3 )
Ο προϋπολογισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΚΠ) είναι συνολικού ύψους 4.088.381,73 €
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Λύτρα Κωνσταντίνα

Στον Δήμο Κορινθίων σύμφωνα με το Κ.Κ.Π. λειτουργούν 13 ΚΑΠΗ, μεταξύ των οποίων το ΚΑΠΗ Κόρφου.

ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΦΟΥ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Κόρφος Κορινθίας
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20004
THΛ. & FAX: 2741095373

Ο αντίστοιχος κανονισμός λειτουργίας των ΚΑΠΗ του Δήμου Κορινθιων (σε σχέση με αυτόν του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας  είναι ο παρακάτω.

Ο σκοπός τους είναι:
Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
Η ενημέρωση και συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
Η Πρωτογενής Πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων).
Η Δευτερογενής Πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση).
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους.
Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη.
Φυσιοθεραπεία 
Οργανωμένη Ψυχαγωγία 
Συμμετοχή σε προγράμματα λουτροθεραπείας και θερινών κατασκηνώσεων.
Προγράμματα Εθελοντισμού
Επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Οργανωμένη ψυχαγωγία με πούλμαν.
Εντευκτήριο (coffee-shop) όπου προσφέρονται ροφήματα/αναψυκτικά σε τιμές κόστους όπου η συντροφιά και η συνεύρεση με άλλα μέλη έχουν τον πρώτο ρόλο.
Διάφορες ομάδες στα ΚΑΠΗ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων:
Xορωδία
Δημιουργική απασχόληση
Παραδοσιακών χορών


Εθελοντικών ομάδων διαφόρων περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων.
Προϋποθέσεις Εγγραφής:
Να είναι άνω των 55 ετών.
Να είναι κάτοικοι της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας που ανήκει το ΚΑΠΗ.

Δικαιολογητικά εγγραφής:
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Δύο μικρές φωτογραφίες.
Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ.
Καταβολή ετήσιας συνδρομής.

Ώρες λειτουργίας.
Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-2:30 και 16:00-20:00
_____________________________________________________________

Τώρα τον μόνο προγραμματισμό για το 2017  που βρήκα σχετικά με τα ΚΑΠΗ, είναι ένας διαγωνισμός που διεξήχθη πρόσφατα για παροχή υπηρεσίας Θερμαλισμού με τα παρακάτω στοιχεία.

Προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας

Θα συμμετέχουν 750 ηλικιωμένοι, ενεργά μέλη των ΚΑΠΗ του Κέντρο  Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήμου Κορινθίων για 7 ημέρες ( 6 διανυκτερεύσεις)

Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος είναι 33.750,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (750 άτομα Χ 45,00€ = 33.750,00 €)............


Θεμιτή και αναγκαία κάθε επίσημη ενημέρωση για το θέμα. Εγώ πάντως θα επανέλθω.