15 και 22 Ιουλίου, Χορός και τραγούδι στο θέατρο Σολυγείας.