Πως θα λειτουργήσει η απλή αναλογική του "Κλεισθένη" σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων.


Το εκλογικό σύστημα της απλής και άδολης αναλογικής που ψηφίσθηκε με τον "Κλεισθένη" και θα εφαρμοστεί στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019, είναι ίσως το μόνο θετικό που περιλαμβάνει ο νέος νόμος, ο οποίος δεν αναιρεί καθόλου την υπόλοιπη αντιδραστική φορομπηχτική νομοθεσία που διέπει τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για μας λοιπόν που πιστεύουμε στην ισοτιμία και ισονομία της ψήφου των πολιτών και θέλουμε η κάθε ψήφος να είναι ισοδύναμη με κάθε άλλη, πιστεύουμε πως η απλή αναλογική δεν θα φέρει "αντιδημοκρατικές τερατογενέσεις", όπως διατείνονται οι μέχρι τώρα καρπωτές των πλαστών πλειοψηφιών με τα μέχρι τώρα εκλογικά συστήματα που ενίσχυαν υπέρμετρα το πρώτο συνδυασμό, αλλά θα ενισχύσει την προσπάθεια μεγαλύτερης και πλατύτερης συμμετοχής των πολιτών στην εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης των νέων αιρετών.
Για να καταλάβουμε όμως τις διαφορές θα αναφερθούμε με ένα σενάριο εκλογικών αποτελεσμάτων με αναφορά στην κοινότητα του Κόρφου Κορινθίας, που στην τελευταία απογραφή του 2011 βρέθηκε με 338 κατοίκους, (ανάδειξη Συμβουλίου σε Κοινότητα πάνω από 300 κατοίκους) που –βάσει του αρ.5 παρ.2 Κλεισθένη1– θα έχει 5μελές Συμβούλιο Κοινότητας.
Στις εκλογές καταμετρούνται 300 έγκυρα ψηφοδέλτια.
Το εκλογικό μέτρο σύμφωνα με την παρ.1 αρ.33 Κλεισθένη1 είναι: “Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές (που) διαιρείται µε τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου κοινότητας. Το πηλίκο που προκύπτει αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο”, δηλ. 300/5=60, 60+1 = 61. Οι δημότες ψήφισαν: 
Α’ Συνδυασμός 145 ψήφους
Β’ Συνδυασμός 60
Γ’ Συνδυασμός 50
Δ’ Συνδυασμός 45
Η κατανομή εδρών ορίζεται στον Κλεισθένη1 (παρ.1 αρ.33) ως εξής: “Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης”. Δηλαδή πρακτικά:
ο A’ συνδυασμός λαμβάνει από α’ κατανομή, 145/61, 2 έδρες, 
ο Β’ 60/61 0 έδρες
ο Γ’ 50/61 0 έδρες
και ο Δ’ 45/61 0 έδρες
Απομένουν 3 έδρες και μένουν αχρησιμοποίητες υπόλοιπες ψήφοι για τον Α’ 23, για τον Β’ 60, τον Γ’ 50, τον Δ’ 45. 
Ο Κλεισθένης1 ορίζει (παρ.1 αρ.33): “Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή µε την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ υπόλοιπα που έχουν”.
Δηλαδή θα λάβει 1 έδρα ο Β, 1 έδρα ο Γ’, 1 έδρα ο Δ’. 
Υπενθυμίζεται ότι με το προηγούμενο εκλογικό σύστημα, όποιος δεν είχε πιάσει το εκλογικό μέτρο δεν έπαιρνε έδρα. 
Το τελικό αποτέλεσμα του Συμβουλίου Κοινότητας θα διαμορφωθεί ως εξής : 
Α’ : 2 έδρες, 
Β’ : 1 έδρα, 
Γ’ : 1 έδρα, 
Δ’ : 1 έδρα. 
Για την εκλογή του Προέδρου της Κοινότητας, σύμφωνα με το αρ.80: “Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμού” δηλαδή στο παράδειγμα μας, ο επικεφαλής του Α και ο επικεφαλής του Β συνδυασμού.