Κεραία ενίσχυσης σήματος WI-FI

Διαπιστωνοντας ότι το σήμα του ασύρματου δικτύου   WI-FI στον Κόρφο είναι αδύνατο, θέλησα να ψάξω για προτεινόμενες λύσεις ετσι ώστε να λαμβάνουν σήμα και πιο απομακρυσμένες περιοχές. Από την έρευνα που έκανα, υπάρχουν αυτές οι λύσεις που παραθέτω σαν πληροφορίες και μόνο. 
 
Απαραίτητος Εξοπλισμός
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο των SkyFi HotSpots είναι να έχει το laptop ή το PC σας εγκατεστημένη μία κάρτα ασύρματου δικτύου WiFi 802.11 b/g. Η κάρτα αυτή μπορεί να είναι ενσωματωμένη στο laptop, καθώς πολλά laptop τελευταίας γενιάς την έχουν προ-εγκατεστημένη, οπότε δεν κρίνεται απαραίτητη η αγορά επιπλέον κάρτας. Στα PC συνήθως η κάρτα ασύρματου δικτύου δεν είναι προ-εγκατεστημένη οπότε η αγορά μιας κάρτας είναι επιβεβλημένη.
Οι κάρτες ασύρματου δικτύου χρησιμοποιούνται για απευθείας σύνδεση με ένα υφιστάμενο ασύρματο δίκτυο καθώς έχουν εγκατεστημένη την απαραίτητη κεραία και δεν απαιτούν αγορά επιπλέον εξοπλισμού. Η ενσωματωμένη κεραία έχει συνήθως ισχύ περίπου ίση με 2dbi η οποία κρίνεται επαρκής για σύνδεση σε έναν ασύρματο κόμβο SkyFi HotSpot με ταχύτητα που φτάνει τα 54Mbps.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι καρτών ασύρματου δικτύου όσον αφορά τη διασύνδεσή τους με το laptop και το PC όπως αναφέρονται παρακάτω.
• USB: Οι κάρτες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε με laptop είτε με PC. Ενδείκνυνται κυρίως για χρήση με laptop δεδομένου ότι οι χρήστες των laptop μετακινούνται και μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν και να συνδεθούν σε οποιονδήποτε κόμβο ασύρματου δικτύου SkyFi HotSpot . Σημειωτέον ότι οι κάρτες USB δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση μέσω καλωδίου με κεραίες ενίσχυσης σήματος.
• PCMCIA: Οι κάρτες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με laptop. Η χρήση τους είναι πανομοιότυπη με αυτή των καρτών USB με τη διαφορά ότι υπάρχουν κάρτες PCMCIA οι οποίες υποστηρίζουν και τη σύνδεση μέσω καλωδίου με κεραίες ενίσχυσης σήματος. Η δυνατότητα αυτή τις καθιστά ιδανικές για χρήστες laptop οι οποίοι θέλουν να συνδέονται στο ασύρματο δίκτυο όχι μόνο όταν κινούνται αλλά και από το σπίτι τους με τη χρήση μιας σταθερά εγκατεστημένης κεραίας ενίσχυσης σήματος.
• PCI: Οι κάρτες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με PC. Ενδείκνυνται για χρήστες οι οποίοι επιθυμούν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο μέσω του σταθερού υπολογιστή. Φέρουν προ-εγκατεστημένη αλλά αποσπώμενη κεραία, γεγονός που τους επιτρέπει να υποστηρίζουν και τη σύνδεση μέσω καλωδίου με κεραίες ενίσχυσης σήματος.


Προαιρετικός Εξοπλισμός
Σε περίπτωση που το σήμα του ασύρματου δικτύου SkyFi HotSpot στην περιοχή σας δεν είναι αρκετά ισχυρό ώστε να σας παρέχει μία σταθερή και γρήγορη σύνδεση στο internet μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κεραία ενίσχυσης σήματος. Οι κεραίες ενίσχυσης σήματος που υπάρχουν στην αγορά αυξάνουν την ισχύ μέχρι και 27dbi παρέχοντας εκπληκτικά αποτελέσματα στην αύξηση της σταθερότητας και της ταχύτητας της σύνδεσης καθώς επίσης αυξάνεται η μέγιστη δυνατή απόσταση από την οποία μπορείτε να συνδεθείτε στον κόμβο SkyFi HotSpot. Αυτό σημαίνει ότι με τη χρήση μιας κεραίας ενίσχυσης σήματος μπορείτε να συνδεθείτε στον ασύρματο κόμβο SkyFi HotSpot από σημεία τα οποία βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τον κόμβο ακόμη και αν παρεμβάλλονται εμπόδια μεταξύ του σημείου που βρίσκεστε και του κόμβου.
Οι κεραίες ενίσχυσης σήματος διακρίνονται σε τέσσερις (4) βασικούς τύπους οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω και των οποίων τα χαρακτηριστικά διαφέρουν ανάλογα με την κατευθυντικότητα που παρέχουν στο σήμα (ορίζεται σε μοίρες οριζοντίως) και την ενίσχυση (dbi) που πραγματοποιούν με απώτερο αποτέλεσμα την μέγιστη απόσταση σύνδεσης που είναι ικανές να επιτύχουν προς την κατεύθυνση προσανατολισμού τους (εμβέλεια).
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ
 ΚΕΡΔΟΣ dbi
ΕΜΒΕΛΕΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
PANEL
Κατευθυντική
(από 30 ̊ έως 60 ̊ )
max 16 dBi
περίπου 500 m
Εσωτερικού ή Εξωτερικού Χώρου
Εκτιμώμενο Μέγεθος: 15x15x5cm
GRID
Πολύ Κατευθυντική
(από 10 ̊  έως 20 ̊ )
max 27 dBi
περίπου 5 km
Εξωτερικού Χώρου
Εκτιμώμενο Μέγεθος: 50x50x20cm
YAGI
Αυστυρώς Κατευθυντική
(μέγιστο 10 ̊ )
max 16 dBi
περίπου 2 km
Εξωτερικού Χώρου
Εκτιμώμενο Μέγεθος: 40x5x5cm
OMNI
Πολυκατευθυντική
(προς όλες τις κατευθύνσεις)
max 8 dBi
περίπου 100 m περιμετρικά
Εσωτερικού ή Εξωτερικού Χώρου
Εκτιμώμενο Μέγεθος: 30x15x5cm

Κάθε κεραία ενίσχυσης σήματος συνδέεται με καλώδιο στην κάρτα ασύρματου δικτύου του laptop (PCMCIA) ή του PC (PCI). Ο τύπος του καλωδίου είναι (RF) και οι ακροδέκτες του καθορίζονται ανάλογα από τον ακροδέκτη της κεραίας και από αυτόν της κάρτας ασύρματου δικτύου.
Για να συνδεθείτε με τον ασύρματο κόμβο SkyFi HotSpot χρησιμοποιώντας μια κεραία ενίσχυσης σήματος συνδεδεμένης με την κάρτα ασύρματου δικτύου πρέπει να ενεργοποιήσετε το λογισμικό της κάρτας ασύρματου δικτύου και να ψάξετε "site survey" μέσω αυτού για το δίκτυο με SSID "SkyFi". Κατόπιν πρέπει να στρέψετε την κεραία δεξιά-αριστερά παρατηρώντας την ισχύ του σήματος του δικτύου με SSID "SkyFi" όπως αυτή απεικονίζεται στο λογισμικό της κάρτας ασύρματου δικτύου. Η βέλτιστη θέση για να τοποθετήσετε την κεραία ενίσχυσης είναι αυτή στην οποία η ισχύς του σήματος του δικτύου με SSID "SkyFi" είναι μέγιστη.


Εµβέλεια κεραιών WIFI.
Όπως είναι γνωστό, οι ραδιοσυχνότητες ταξιδεύουν σε ευθεία γραµµή και δεν διεισδύουν σε εµπό-
δια. Όλα τα υλικά, άλλα ιδιαίτερα το µέταλλο αντανακλά τις ραδιοσυχνότητες. Έτσι, µε τα πρωτό-
κολλα 802.11b/g οι συσκευές WiFi σε πολλές περιπτώσεις δεν καλύπτουν ούτε ένα σπίτι. Για τον
λόγο αυτό, αν η wifi κεραία βρίσκεται πλησίον του περιβλήµατος του υπολογιστή σας, η εµβέλεια
της µειώνεται κατά πολύ. Φροντίζετε να τοποθετείτε τις ασυρµατικές συσκευές σας στο µέσο του
ύψους του χώρου όπου βρίσκονται, και πάντα µακριά από τους τοίχους. 

Όταν αντικαταστήσετε την κεραία σε µια ασύρµατη συσκευή, µε άλλη κεραία µεγαλύτερης απολα-
βής, η απολαβή της νέας κεραίας αυξάνει την ισχύ εκποµπής του ποµπού και την ευαισθησία του
δέκτη. Έτσι το σήµα σας ταξιδεύει σε πολύ µεγαλύτερες αποστάσεις, αλλά ταυτόχρονα και ο δέκτης
σας, ακούει πολύ πιο αδύναµα σήµατα, που χωρίς την κεραία υψηλής απολαβής δεν θα τα άκουγε.
Βέβαια, οι κεραίες υψηλής απολαβής, δεν είναι πάντα η καλλίτερη λύση στα προβλήµατα επικοινω-
νίας. Χρησιµοποιούµε σε κάθε περίπτωση την κατάλληλη κεραία προκειµένου να λύσουµε το συ-
γκεκριµένο πρόβληµα που έχουµε.


Χρησιµοποιούµε κεραίες χαµηλής απολαβής για τα τοπικά δίκτυα Mesh. Χρησιµοποιούµε κεραίες
υψηλής απολαβής για να στείλουµε το σήµα σε µεγάλη απόσταση και σε συγκεκριµένο σηµείο, και
από εκεί µπορούµε να διανείµουµε το σήµα ξανά, χρησιµοποιώντας Wireless Mesh κόµβους µε κε-
ραίες χαµηλής απολαβής. 


Antenna gain Wireless range
0dB 200m
4dB 440m
7dB 620m
10dB 1.2km
13dB 2.8km
16dB 5.0km
20dB 12.5Km
24dB 31Km

Με τον εσώκλειόµενο πίνακα, µπορούµε να να υπολογίσουµε κατά προσέγγιση, την απόσταση που
θα καλύψει µια συσκευή WIFI (2.4GHz) µε ισχύ 100 mW, σε σχέση µε την κεραία που θα χρη-
σιµοποιηθεί. Αυτονόητο είναι ότι οι δοκιµές πραγµατοποιούνται πάντα σε απόλυτη οπτική επαφή. Αν
µεταξύ των δύο σηµείων παρεµβληθούν κτήρια, δένδρα, η οτιδήποτε άλλο εµπόδιο, τοτε η εµβέλεια
µειώνεται πολύ και σε ορισµένες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 10 µέτρα.