Αναρτήσεις

ΕΠΙΚΑΙΡΟ..

Απο 15-04-2021 μέχρι 31-10-2021απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων.

  Εκδόθηκε η υπ’ αρίθμ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η χρονική διάρκεια απαγόρευσης χρήσης πυρός στην ύπαιθρο που για το τρέχον έτος ορίζεται από την 15η Απριλίου έως την 31η Οκτωβρίου και συγκεκριμένα: Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, από 15-04-2021 μέχρι 31-10-2021, απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, στις χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς επίσης, τις βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη. Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, από 15-04-2021 μέχρι 31-10-2021, απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο Άρθ. 5, Παρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’1554/10-11-2005) και ισχύει.

ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Η δωρεά οργάνων είναι αγάπη για τη ζωή και τον άνθρωπο!!

Αδέσποτα στο Κόρφο, τραυματισμός ζώου και εγκατάλειψη...

Εκπαίδευση σε συνθήκες νέου "κρυφού σχολείου"....

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΖΗΡΕΙΑ : ΓΙΑΤΙ ΛΕΜΕ ΟΧΙ

Το λαϊκό δικαστήριο αποφάνθηκε: Εις “θάνατον” οι γύφτοι.

Ας μιλήσουμε για πλατείες.

Απόστολο Παύλο (δια πάσαν νόσον...)

ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΣΟΛΥΓΕΙΑ ωρα19:00/04-09-2020

ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΣΟΛΥΓΕΙΑ.

ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Βλήτα: Το χόρτο του καλοκαιριού.