Συνεχίζεται το μάζεμα υπογραφών στήριξης της Κίνησης Πολιτών.

Κάτω από το κείμενο που ακολουθεί, δεκάδες προσωπικότητες από τον διευρυμένο Δήμο Κορινθίων, βάζουν την υπογραφή τους στηρίζοντας έμπρακτα και δημόσια την ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΟΙ υπογραφές θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες ήμερες από το γραφείο τύπου.


 «Εκφράζουμε την υποστήριξη μας στην ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.
Με νέες πολιτικές και νέα πρόσωπα, οραματίζεται ένα Δήμο ισχυρό στην ανάπτυξη, δεκτικό στην καινοτομία, φιλικό στο περιβάλλον και δίκαιο απέναντι σε όλους τους πολίτες.
Πιστεύουμε ότι η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ και ο επικεφαλής της, υποψήφιος δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Κασίμης, εκφράζουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης και εκπροσωπούν τις ανθρωποκεντρικές αξίες στη δημοτική πολιτική, όπως:
·         Διοίκηση με διαφάνεια και λογοδοσία.
·         Πίστη στη διαβούλευση και τις ανοιχτές διαδικασίες.
·         Συνεργασία με όλους  με ταυτόχρονο σεβασμό της διαφορετικότητας και την εμβάθυνση των δημοκρατικών  Θεσμών και λειτουργιών.
Με τις γνώσεις και τις αξίες αυτές, η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θα μπορέσει να συνενώσει και να αναδείξει ισότιμα τις τοπικές κοινωνίες , να επιτύχει ισόρροπη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και να ασκήσει δίκαιη, διαφανή και προπάντων αποτελεσματική διοίκηση,»