Έναρξη απογραφής δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2011 στην Περιφέρεια

Αρχίζει την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου πανελλαδικά -πλην Αττικής – η κατ΄ αλφαβητική σειρά απογραφή των δικαιούχων παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2011.
Για τη γνωστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στις Περιφερειακές –Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισμού. Μπορούν επίσης να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση www.oee.gr .
Το πρόγραμμα πανελλαδικά απευθύνεται σε μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων σε σχέση με πέρυσι. Θα καλύψει 570.000 άτομα και η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 62.700.000 ευρώ .
Με νεότερη ανακοίνωση του ο Οργανισμός θα γνωστοποιήσει  την ημερομηνία έναρξης  απογραφής των δικαιούχων στην Αττική.

OEE ΚΟΡΙΝΘΟΥ   Κολοκοτρώνη 54, Τ.Κ. 201 00   27410-22313 27410-22313