Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης!


Μια εφαρμοσμένη "επαναστατική" μορφή ανταλλαγών και στήριξης ανθρώπων που έχουν ανάγκη
είναι αυτό που συμβαίνει τώρα  στη Μαγνησία! Πριν δέκα χρονια λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία στην Αργεντινή την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης που περνούσε.
Αναρωτιέμαι αν η Κόρινθος θα μπορούσε....

Όμως ας διαβάσετε καλύτερα παρακάτω....


Μία εναλλακτική κοινωνική οικονομία εφαρμόζεται στη Μαγνησία, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, γιατί Ανταλλαγή σημαίνει και Αλληλεγγύη. Είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα, βοηθούν τις οικογένειες τους και τις επιχειρήσεις τους να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν  την οικονομική κρίση. Η εκτίμηση της οποιασδήποτε προσφοράς και ζήτησης στα πλαίσια των ανταλλαγών ανάμεσα στα μέλη του Δικτύου και το μέσο συναλλαγής δεν είναι το ευρώ, αλλά η Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ). Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης έχει μελετηθεί και δοκιμαστεί με επιτυχία στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν υπάρχουν τόκοι ή ανατοκισμοί και τοκογλυφία.
Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας