ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣalt
Σύμφωνη με το νόμο είναι η κατάσχεση χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό, λόγω ληξιπρόθεσμης οφειλής στο Δημόσιο, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, απαντώντας σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.
Η ΔΟΥ επέβαλε κατάσχεση τραπεζικής κατάθεσης για ποσό ληξιπρόθεσμων οφειλών 6.754,32 ευρώ!
Μετά από θετική δήλωση της τράπεζας, στην οποία αναφέρεται η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού του συγκεκριμένου οφειλέτη μευπόλοιπο 20,20 ευρώ, αυτό δεσμεύτηκε και αποδόθηκε στη ΔΟΥ.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Π.Οικονόμου θυμίζει ότι με το άρθρο 24 του Ν. 2951/2001 έχει προβλεφθεί η άρση του απορρήτου των κάθε μορφής καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, για τηνικανοποίηση κάθε δανειστή που έχει δικαίωμα κατάσχεσης της περιουσίας του οφειλέτη του και για το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την ικανοποίησή του.
Θυμίζει, επίσης, ότι με την έννοια του όρου «δανειστής» εξομοιώνεται και το Δημόσιο, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του μπορεί να επιβάλλει το αναγκαστικό μέτρο της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου.

Αναφέρει ακόμη και ότι ο Κώδικας Δημοσίων Εσόδων ορίζει ότι με την κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον τρίτο επέρχεται αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσας χρηματικής απαίτησης στο δημόσιο και δεν προβλέπεται άρση της κατάσχεσης πριν την εξόφληση του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε.

Μπορεί μια τέτοια πολιτική να έχει λογική στην περίπτωση πολύ μεγάλων καταθετών, όμως, για τουςμικροκαταθέτες και τους λογαριασμούς των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών, είναι εντελώς άδικηκαι επιπλεόν, θα έχει ως παράπλευρή συνέπεια, να δημιουργηθεί κύμα απόσυρσης των καταθέσεων από τις τράπεζες!
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΚΡΑ