ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ "Επάρκεια νερού για ΟΛΟΥΣ"Είκοσι μήνες πέρασαν κύριε Δήμαρχε από τις έγγραφες δεσμεύσεις στο πρόγραμμα σου...

Τότε υποσχόσουν " Διαδικτύωση όλων των δικτύων ύδρευσης σε όλο το νέο διευρυμένο Δήμο Κορινθίων με σκοπό την επίλυση του προβλήματος ανεπάρκειας ύδατος σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες με ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ"

Αντί αυτού συνεχίζει το πρόβλημα του νερού να είναι μεγάλο για όλη την Κόρινθο, που οξύνεται ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι.

Ειδικά στην περιφέρεια όπως το ΣΟΦΙΚΟ και τον ΚΟΡΦΟ τα βυτιοφόρα άρχισαν να επανεμφανίζονται με συνεχή δρομολόγια εφόσον η γεώτρηση δεν επαρκεί να καλύψει την ζήτηση, ενώ οι συνεχείς βλάβες αφήνουν για πολλές ημέρες τις τοπικές κοινότητες χωρίς νερό. Στον Κόρφο υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα που έχει να κάνει από το αν θα ανοίξουν την βαλβίδα για να στείλουν νερό οι υπεύθυνοι της δημοτικής κοινότητας Σοφικού μια και η γεώτρηση βρίσκεται στον "χώρο" τους....

Αποτέλεσμα ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, Γ. Γκούμας, να μην μπορεί να διαχειριστεί τις όποιες ποσότητες του στείλουν, όποτε τις στείλουν!!

Υπενθυμίζουμε στον κ."Δήμαρχο των έργων" ότι Κόρινθος είναι και ο Κόρφος και οφείλει για λόγους ισονομίας και ισοτιμίας απέναντι στους πολίτες του, όπως έπραξε για τους φουσκωμένους λογαριασμούς που μας έστειλε, να φροντίσει να εξασφαλίσει και το νερό για ΟΛΟΥΣ.
Και εδώ δεν μιλάμε βέβαια για τίποτα πόσιμο νερό... μη φανταστείτε.. ένα νερό γεμάτο άλατα που αξιολογηται αν κάνει και για οικιακή χρήση.... Εγώ προσωπικά λυπάμε τα δέντρα που τα ποτίζω με αυτό το νερό.....

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΡΓΟ Δήμαρχε των έργων, στο οποίο πρέπει να αφιερώσεις χρόνο και χρήμα.


Παλιότερες αναρτήσεις μας για το πρόβλημα.

http://solygeia.blogspot.gr/2009/10/blog-post_13.html
http://solygeia.blogspot.gr/2010/06/blog-post_11.html