ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Συμπεράσματα για τα απορρίμματα από την ευρεία συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ στην Καλαμάτα.
Συμπεράσματα για τα απορρίμματα από την ευρεία συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ στην Καλαμάτα. 
Το προηγούμενο Σάββατο στην ευρεία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) στην πόλη της Καλαμάτας έγινε ενημέρωση από την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία (ΤΕΡΝΑ) για το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων, που γίνεται (για την ώρα) από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Με τη μέθοδο αυτή (ΣΔΙΤ) είμαστε αντίθετοι γιατί επιβαρύνει πολύ,τόσο το περιβάλλον όσο και τις τσέπες των δημοτών. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε ακόμα και όταν συγκρίνεται με τη χείριστη διαχείριση των απορριμμάτων στο παρελθόν (σκουπίδια στους δρόμους, στα δάση, στα ρέματα, δεματοποιημένα και αυτοαναφλεγόμενα, εμπλοκή εγκληματικών οργανώσεων κ.ά.).Κατά τη συνεδρίαση στις 11/1/2014 κάτω από την πίεση των δημοτών, που παραβρέθηκαν γιατί οι περιοχές τους θίγονται από τηΜελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (Καλλιρρόη –Παλαιοχούνη), των Δημάρχων και των αυτοδιοικητικών παραγόντων αναδείχθηκαν αρκετά και σημαντικά ζητήματα.
Κατ’ αρχάς πιστεύουμε ότι είναι απαράδεκτο η διαχείριση ενόςδημόσιου αγαθού όπως είναι τα απορρίμματα να έχει ανατεθεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο με αποτέλεσμα: α) Να τηρείται μυστικότητα γύρω από τη διαδικασία και να ενημερώνονται η τοπική κοινωνία και οι Δήμαρχοι, που θα κληθούν να διαχειριστούν το έργο, λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης, υπό την πίεση του χρόνου των χρηματοδοτήσεων.β) Να γίνεται επιλεκτική υλοποίηση του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) με γνώμονα το όφελος των εταιρειών.γ) Να μην δίνονται ακόμα και τώρα απαντήσεις σε σοβαρά καθοριστικά ζητήματα και δ) Την ενημέρωση, δυστυχώς και όχι τυχαία, να έχει αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία και όχι Δημόσια Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα:– Ενώ συνεχίζεται η διαβούλευση της ΜΠΕ έχει ήδη, από τον Δεκέμβρη του 2013, κατατεθεί για έγκριση ο φάκελος του έργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν προφανώς ότι η ΜΠΕ δεν θα αλλάξει προκαλώντας την κοινωνία και τον θεσμό.– Η ισχύουσα κατ’ αρχάς τιμή για το 2014 για τους Δήμους είναι 67€/tn (μέχρι χθες οι υπεύθυνοι του διαγωνισμού άφηναν να πιστεύουμε ότι είναι 62 €/tn) χωρίς τον ΦΠΑ και την μεταφορά που όταν συμπεριληφθούν, εκτινάσσουν το κόστος πάνω από 90 €/tn! Σημειώστε ότι η οικονομική προσφορά δεν μας είναι γνωστή και ότι η παραπάνω τιμή μπορεί να αυξηθεί κι άλλο λόγω πρόσθετων παραμέτρων (τρόπος χρηματοδότησης, δράσεις τρίτων, ποιότητα και ποσότητα υλικών κ.ά.).– Η περιορισμένη εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ έγινε επιλεκτικά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τη σύνταξη του διαγωνισμού και επιδεινώθηκε από τη μελέτη της εταιρείας στα εξής θέματα:

• υποτιμήθηκε έως αγνοήθηκε η πρώτη καθοριστική φάση στη διαχείριση των απορριμμάτων, της πρόληψης, διαλογής στην πηγή, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων (βασική αρχή του ΠΕΣΔΑ και των Κοινοτικών Οδηγιών).


• η αρχή της εγγύτητας (η διαχείριση να γίνεται κοντά στην παραγωγή) δεν υλοποιείται, αφού φτάσαμε από 2 μονάδες κομποστοποίησης ανά νομό (δηλαδή σύνολο 10) να γίνονται 3 σ’ όλη την Περιφέρεια και από 11 Σταθμοί Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)να γίνονται 2!

• η επιλογή στη διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων έχει τα εξής αποτελέσματα: α) εκτινάσσει το κόστος μιας και αφορά μεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών που θα πληρωθεί στον ανάδοχο και θα χρειαστεί να μεταφερθεί, β) επιφέρει μικρότερη ποσότητα ανακυκλώσιμων προϊόντων, γ) μετά την επεξεργασία οδηγεί στην παραγωγή κατώτερης ποιοτικής στάθμης προϊόντων (είτε ανακυκλώσιμα, είτε compost), δ) οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγή βιοαερίου και μεγάλης ποσότητας υπολειμμάτων για το χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΥ). Μαζί με το compost το ποσοστό ταφής ξεπερνά το 65% της ποσότητας των απορριμμάτων!–

Δεν απαντήθηκε για άλλη μια φορά πώς η ελάχιστη ποσότητα απορριμμάτων επιμερίζεται ανά Δήμο και τι ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει.– Δεν απαντήθηκε πόσα από τα 152 εκ. €, που κοστίζει το έργο,πόσα χρήματα δεσμεύεται ότι θα βάλει η εταιρεία (εξ ιδίων πόρων) και πόσα θα δανειοδοτήσουν οι Τράπεζες.– Στην ενημέρωση ειπώθηκε για άλλη μια φορά ότι οι εργαζόμενοι,που θα απασχολούνται σ’ όλη την Περιφέρεια για τη λειτουργία του έργου,θα είναι 200 άτομα, ενώ στη μελέτη αριθμούνται 120.– Αυτή την περίοδο γίνεται πανελλαδική διαβούλευση για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και για το εθνικό στρατηγικό σχέδιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που θα επηρεάσει – αλλάξει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό και θα έπρεπε να ενταχθούν οι όποιες αλλαγές στην υλοποίηση του έργου. Δεν φαίνεται όμως αυτό να απασχολεί τους εμπλεκόμενους με το έργο.Με όλα αυτά επαληθεύεται η πρότασή μας ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι καθαρά δημόσια υπόθεση. Πρέπει να γίνεται αποκεντρωμένα με ευθύνη των Δήμων και τη συμμετοχή των δημοτών, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και όχι το μεγάλο κεφάλαιο.Τη συγκεκριμένη πρόταση την έχουμε καταθέσει τόσο στη Βουλήόσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

15/1/2014

Για την «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ