ΟΙ Α.Π.Ε. πνίγουν το Στεφάνι, αίτημα των κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο!

 

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση μετά από αίτημα των κατοίκων και φορέων του χωριού Στεφάνι στην χθεσινή (Τετάρτη 15 Μαΐου 2024)  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα εξής 9 σημεία.

 

Απευθύνουμε έκκληση στους Δημοτικούς Συμβούλους να συμμερισθούν την αγωνία μας και να αποφασίσουν συνειδητά και ομόφωνα για τα παρακάτω:
1. ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ (casus belli) - χωρίς αστερίσκους, στο εφιαλτικό σχέδιο που επιχειρείται.
2. Να συσταθεί, διαρκής, ειδικού σκοπού, διαπαραταξιακή επιτροπή για το συντονισμό των πολιτικών και νομικών ενεργειών ως και την οριστική ματαίωση (στα χαρτιά και στη πράξη) του υπό εγκατάσταση Ενεργειακού Κόμβου είτε με τη μορφή νέων ή και μέσω της επέκτασης υφιστάμενων έργων Α.Π.Ε. στη περιοχή μας.
3. Η ίδια επιτροπή να επεξεργαστεί, από μηδενική βάση, σχέδιο επανεκτίμησης των αντισταθμιστικών με τις λειτουργούσες μονάδες Α.Π.Ε. στη περιοχή μας.
4. Παρά τις προβλέψεις της νομοθεσίας και σε μια τέτοια πυκνότητα έργων, ακόμη και σήμερα δεν έχει γίνει η επιβαλλόμενη συνεκτίμηση των αθροιστικών, συνεργιστικών και σωρευτικών επιπτώσεων των επιμέρους έργων στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης ΜΠΕ, για να αξιολογηθεί αν ορθά συνέτρεξαν οι λόγοι αθροιστικής εγκατάστασης και λειτουργίας έργων Α.Π.Ε. στα πλαίσια ανεκτικότητας της περιοχής και της φύσης και αν επίσης, ορθά εγκρίθηκε-αδειοδοτήθηκε η κατάτμηση ομοειδών έργων για να αποφύγουν “το ραντάρ” της περιβαλλοντικής αδειοδοτικής διαδικασίας.
Ενόσω αθροιστική ΜΠΕ δεν υπάρχει, και η απουσία της είναι καθοριστικής σημασίας, να ανατεθεί σε πιστοποιημένο φορέα η εκπόνηση της που θα περιλαμβάνει τόσο τα υφιστάμενα ομοειδή έργα Α.Π.Ε., όσο και αυτά που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση παραγωγού, και όσα βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5. Η περιοχή να υπαχθεί στο θεσμό των “κορεσμένων περιοχών” για να αποτραπεί μελλοντικά κάθε σκέψη για νέες, ή και για επέκταση των υφιστάμενων έργων Α.Π.Ε.
6. Να ανατεθεί σε πιστοποιημένο φορέα ο έλεγχος νομιμότητας στα ήδη εγκατεστημένα έργα Α.Π.Ε., αν δηλαδή αυτά εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν εντός του νομικού πλαισίου με το οποίο αδειοδοτήθηκαν.
7. Παρακαλούμε το Σώμα να δεσμευθεί πως δεν θα παρεκκλίνει του ΣΧΟΟΑΠ για την Π.Ε. “ΤΕΝΕΑ”. Σύμφωνα με αυτό το Στεφάνι και Αγιονόρι οργανώθηκαν χωροταξικά, οριοθετήθηκαν οι χρήσεις γης και απέκτησαν τον οδικό χάρτη αξιοποίησης της γης μας αποκλειστικά στο πρωτογενή τομέα, με κανόνες, τάξη και ασφάλεια δικαίου.
8. Με το παραπάνω σκεπτικό ζητούμε από το Σώμα να λάβει απόφαση οριστικής απένταξης της ευρύτερης περιοχής από κατ’ ευφημισμό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. του 2008.
9. Η απόφαση του ΔΣ να γνωστοποιηθεί: Στα αρμόδια Υπουργεία, στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και τις ανεξάρτητες αρχές που αδειοδοτούν και εγκρίνουν.